دریافت مشاوره
دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در بلژیک  سپتامبر 2020

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در بلژیک سپتامبر 2020

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در بلژیک برای شروع  در سپتامبر 2020

با کلیک بر روی نام هر دانشگاه می‌توانید اطلاعات و معرفی هر دانشگاه را مشاهده نمایید.


بلژیک یکی از کشورهای توسعه یافته  ای است که در غرب اروپا واقع شده است و با توجه به اینکه هزینه تحصیل در بسیاری از دانشگاه های این کشور پایین بوده و همچنین بلژیک هزینه های زندگی ماهیانه نسبتا معقولی  دارد، می تواند مقصد بسیار مناسبی برای ادامه تحصیل در اروپا باشد.

جدیدترین لیست از دانشگاه های موردتایید وزارت علوم در بلژیک مطابق جدول زیر منتشر شد. در این لیست سه گروه «ممتاز»، «خوب» و «متوسط» وجود دارد. 

در این لیست دانشگاه هایی در گروه «ممتاز» مانند لوون ، آزاد بروکسل و خنت دیده می شوند که در بسیاری از رشته  ها جزء برترین دانشگاه های اروپا هستند.

گروه الف (ممتاز)

1.   (  Free University of Brussels / Vrije universiteit Brussel (VUB

2.    Ghent University

3.      Hasselt University

4.    (  Katholieke Universiteit  Leuven (KU Leuven

5.      Université Catholique de Louvain (UCL)

6.      Université de Liège (University of  Liège)

7.      Université de Mons

8.    Universiteit Antwerpen (university of Antwerp) UA

9.      Université Libre de Bruxelles (ULB)       

گروه ب (خوب)            

1.      Vlerick Business School 

گروه ج (متوسط)

1.      Hogent

2.      Koninklijke Academie voor Schone Kunsten van Antwerpen    

3.      Odisee Business School

4.      PXL University

5.      Solvay Brussels School of Economics & Management

6.      University of  Namur

7.      Université Saint Louis Bruxelles  

منبع: سایت وزارت علوم