دریافت مشاوره
۲۴ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی و علم مواد»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی و علم مواد» از «McMaster University» و « University at Buffalo» و «University of North Carolina Charlotte» در آمریکا برای ترم پاییز ۲۰۲۲

بیشتر بخوانید...
۲۴ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «مطالعات معماری»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «مطالعات معماری» از دانشگاه «University of Missouri» آمریکا برای ترم پاییز 2022

بیشتر بخوانید...
۲۴ اسفند

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «مهندسی صنایع» برای ترم پاییز 2022

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «مهندسی صنایع، ساخت و ساز و سیستم ها» از دانشگاه «University of Texas at Arlington» آمریکا برای ترم پاییز 2022

بیشتر بخوانید...
۲۳ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «بیوشیمی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «بیوشیمی» از دانشگاه «University of Iowa » در آمریکا برای ترم پاییز ۲۰۲۲

بیشتر بخوانید...
۲۳ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «Construction Engineering and Management» از دانشگاه «Clemson University»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «Construction Engineering and Management» از «Clemson University» در آمریکا برای ترم پاییز ۲۰۲۲

بیشتر بخوانید...
۲۳ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی شیمی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی شیمی» از «Texas Tech University» و « Saint Louis University» در آمریکا برای ترم پاییز ۲۰۲۲

بیشتر بخوانید...
۲۱ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «Cognition and Cognitive Neuroscience»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «Cognition and Cognitive Neuroscience» از دانشگاه «Texas A&M» و دانشگاه «Mississippi State University» در آمریکا و دانشگاه «Manitoba» در کانادا

بیشتر بخوانید...
۱۵ اسفند

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی و علوم مواد»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی وعلوم مواد» از دانشگاه «RIT» در آمریکا برای ترم پاییز۲۰۲۲

بیشتر بخوانید...
۱۴ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه «Carleton و Missouri S&T»

بیشتر بخوانید...
۱۴ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «علوم دارویی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «علوم دارویی» از دانشگاه «Mercer» آمریکا

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسطِ تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی» و «آموزش و مطالعات یادگیری»

۱۵ فروردین ۱۴۰۱

اخذِ پذیرش فول فاند توسط تیم «EZAPPLY» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مدیریت ساخت»

۱۴ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم تغذيه»

۱۳ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی»

۱۳ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «زیست شناسی»