دریافت مشاوره
میانگین شهریه دانشجویان خارجی در مقاطع مختلف به تفکیک هر استان در کانادا

میانگین شهریه دانشجویان خارجی در مقاطع مختلف به تفکیک هر استان در کانادا

فایل pdf زیر میانگین شهریه دانشجویان خارجی در مقاطع مختلف به تفکیک هر استان در کانادا را نشان می دهد.

The Average tuition fees for foreign student in different parts of the province in Canada 

برگرفته شده از وب سایت https://www.canada.ca

آخرین مطالب

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Writing»

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Chemical Engineering»

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته ی «Mechanical and Aerospace Engineering»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته ی «Electrical Engineering»