دریافت مشاوره
ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering»

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering»

  • کارشناسی Biomedical Engineering از دانشگاه آزاد اسلامى مشهد معدل: 17.48/20
  • کارشناسی ارشد Biomedical Engineering از دانشگاه آزاد اسلامى مشهد معدل: 17.7/20
  • Duolingo Overall: 115, Literacy: 110, Comprehension: 120, Conversation: 105, Production: 95
  • مقاله ندارد

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering» از Stevens Institute of Technology در آمریکا برای پاییز 2024

  • مقدار Stipend دریافتی متقاضی: 39,409.33$ سالیانه
  • مقدار فاند دریافتی متقاضی برای پرداخت شهریه و فی های اشاره شده در نامه: 42,988$ سالیانه
  • مجموع فاند دریافتی متقاضی: 82,397$ سالیانه

ادمیـشن اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering» از University of South Carolina در آمریکا برای پاییز 2024

آخرین مطالب

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Writing»

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Chemical Engineering»

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته ی «Mechanical and Aerospace Engineering»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته ی «Electrical Engineering»