دریافت مشاوره
ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Microbiology and Immunology»

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Microbiology and Immunology»

خلاصه ای از رزومه متقاضی:

  • کارشناسی Microbiology از دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک معدل: 17.03/20
  • IELTS: Overall: 7.0 (Listening:7.0, Reading:6.5, Writing:6.5, Speaking:7.5)
  • GRE: 328 (V: 159, Q: 169, AW: 4.0)

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Microbiology and Immunology» از
Louisiana State University در آمریکا برای پاییز 2024

  • مقدار Stipend دریافتی متقاضی: 32,000$ سالیانه
  • مقدار شهریه ی ویو شده: 7,500$ سالیانه
  • مجموع فاند دریافتی متقاضی: 39,500$ سالیانه

آخرین مطالب

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Writing»

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Chemical Engineering»

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته ی «Mechanical and Aerospace Engineering»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته ی «Electrical Engineering»