دریافت مشاوره
۱۳ بهمن

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Medical Physics»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Medical Physics» از «Purdue University»

بیشتر بخوانید...
۱۱ بهمن

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «برق و کامپیوتر»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «برق و کامپیوتر» از دانشگاه «Washington State University»

بیشتر بخوانید...
۱۰ بهمن

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «شیمی»

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «شیمی» از «University of Missouri–St. Louis»

بیشتر بخوانید...
۰۹ بهمن

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته‌ی «علوم کامپیوتر»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر» از «University of Virginia»

بیشتر بخوانید...
۰۸ بهمن

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته های «مهندسی عمران»، «شیمی»، «شیمی کاربردی»، «مهندسی شیمی»، «شیمی و زیست شناسی شیمیایی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته های «مهندسی عمران»، «شیمی»، «شیمی کاربردی»، «مهندسی شیمی»، «شیمی و زیست شناسی شیمیایی» از
«Colorado School of Mines» «Concordia University» «Clarkson University»
«Rutgers University» «Stevens Institute of Technology»

بیشتر بخوانید...
۰۷ بهمن

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «عمران و محیط زیست»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «عمران و محیط زیست» از دانشگاه «University of Connecticut»

بیشتر بخوانید...
۰۷ بهمن

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم زیست پزشکی تطبیقی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم زیست پزشکی تطبیقی» از «Oklahoma State University»

بیشتر بخوانید...
۰۶ بهمن

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «Biomedical Engineering»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «Biomedical Engineering» از «University of Alberta»

بیشتر بخوانید...
۰۵ بهمن

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «پست داک» در رشته ی «داروسازی حرفه ایی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «پست داک» در رشته ی «داروسازی حرفه ایی» از دانشگاه «University of California San Francisco»

بیشتر بخوانید...
۰۵ بهمن

Diversity Statement چیست؟!

چه مدرکی است؟ Diversity Statement
!نکات مهمی که در نگارش آن باید بدانید

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۱۳ بهمن ۱۴۰۱

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Medical Physics»

۱۱ بهمن ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «برق و کامپیوتر»

۱۰ بهمن ۱۴۰۱

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «شیمی»

۰۹ بهمن ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته‌ی «علوم کامپیوتر»

۰۸ بهمن ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته های «مهندسی عمران»، «شیمی»، «شیمی کاربردی»، «مهندسی شیمی»، «شیمی و زیست شناسی شیمیایی»