دریافت مشاوره
۱۲ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی نفت»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی نفت» از «Technical University of Denmark»
«University of Windsor» و «Norwegian University of Science and Technology» و «University of Calgary»

بیشتر بخوانید...
۱۲ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «جغرافیا»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «جغرافیا» از «York University» و دانشگاه «Michigan State» و پذیرش با فاند از «University of Colorado Colorado Springs»

بیشتر بخوانید...
۱۱ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه «University of Maine» و دانشگاه «Stevens Institute of Technology»

بیشتر بخوانید...
۱۰ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «علوم کامپیوتر»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر» از «University of Montana » و پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد از دانشگاه «University of Wyoming»

بیشتر بخوانید...
۰۹ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «تحقیق و توسعه طراحی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «تحقیق و توسعه طراحی» از دانشگاه «Ohio State University» آمریکا برای ترم پاییز 2022

بیشتر بخوانید...
۰۹ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک» برای پاییز 2022

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک» از دانشگاه «University of Utah» آمریکا برای ترم پاییز 2022

بیشتر بخوانید...
۰۹ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «زیست پزشکی» از فنلاند

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «زیست پزشکی» از دانشگاه «University of Eastern Finland» فنلاند برای ترم پاییز 2022

بیشتر بخوانید...
۰۸ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «روانشناسی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «روانشناسی کاربردی» از دانشگاه «Portland State University» آمریکا برای پاییز ۲۰۲۲

بیشتر بخوانید...
۰۷ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی مکانیک» از دانشگاه «Auburn University»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی مکانیک» از «Auburn University» و پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی مکانیک» از دانشگاه‌های «University of Houston» و «University of Illinois Chicago» و «University of Nebraska» و «Concordia University» و «New Jersey Institute of Technology University»

بیشتر بخوانید...
۰۶ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «Kinesiology»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «Kinesiology» از دانشگاه «University of Rhode Island»

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی برق»

۲۱ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی برق (Electrical Engineering)»

۱۹ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «شیمی» برای پاییز ۲۰۲۲

۱۹ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «زیست شناسی/Biological Science»

۱۸ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش با فاند توسطِ تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی برق»