دریافت مشاوره
۰۷ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «بایولوژی»


اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «بایولوژی» از دانشگاه «Kansas State University»

بیشتر بخوانید...
۰۷ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «شیمی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «شیمی» از دانشگاه های «New Jersey Institute of Technology» و «Syracuse University»

بیشتر بخوانید...
۰۷ اسفند

اخذ پذیرش با فلوشیپ توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «شیمی»

اخذ پذیرش با فلوشیپ توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «شیمی» از دانشگاه «University of Rhode Island»

بیشتر بخوانید...
۰۷ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «فیزیک و ستاره شناسی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «فیزیک و ستاره شناسی» از دانشگاه «University of Pittsburgh»

بیشتر بخوانید...
۰۵ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «ریاضیات محض»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «ریاضیات محض» از دانشگاه «Florida State University»

بیشتر بخوانید...
۰۲ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته‌ی «مهندسی برق»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته‌ی «مهندسی برق» از «Laval University»

بیشتر بخوانید...
۰۲ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته‌ی «علوم کامپیوتر» و «مهندسی مکانیک»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته‌ی «علوم کامپیوتر» و «مهندسی مکانیک» از «Tulane University» و «University of Kansas»

بیشتر بخوانید...
۰۲ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «مهندسی مکانیک» و «فیزیک»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «مهندسی مکانیک» و «فیزیک» از «of Arkansas University» و «Binghamton University»

بیشتر بخوانید...
۲۹ بهمن

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته ی «Master of Fine Art (MFA-Photography)» و اخذ پذیرش فول فاند در رشته ی «هنرهای عالی _Fine Arts »

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته ی «Master of Fine Art (MFA-Photography)» و اخذ پذیرش فول فاند در رشته ی «هنرهای عالی _Fine Arts » از دانشگاه های «University of Calgary» و «Kansas State University»

بیشتر بخوانید...
۲۶ بهمن

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته های «مدیریت-منابع انسانی» و «مدیریت بازرگانی»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته های «مدیریت-منابع انسانی» و «مدیریت بازرگانی» از دانشگاه «University of Windsor» و«University of Victoria»

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۱۳ فروردین ۱۴۰۲

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Civil & Environmental Engineering»

۱۲ فروردین ۱۴۰۲

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «مهندسی عمران»

۱۲ فروردین ۱۴۰۲

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «مهندسی شیمی»

۱۲ فروردین ۱۴۰۲

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «Electrical Engineering»

۱۲ فروردین ۱۴۰۲

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته ی «فاین آرت_دیزاین»