دریافت مشاوره
۰۳ اردیبهشت

پذیرش کارشناسی ارشد رشته «مکانیک»

اخذ پذیرش در دانشگاه‌ «کنکوردیا» کانادا در مقطع کارشناسی ارشد در رشته مهندسی «مکانیک»

بیشتر بخوانید...
۰۳ اردیبهشت

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی «عمران»

اخذ پذیرش در دانشگاه‌های «اوتاوا» و «وسترن اونتاریو» کانادا در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی عمران

بیشتر بخوانید...
۲۷ فروردین

پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد رشته مهندسی «مکانیک»

اخذ پذیرش در دانشگاه‌های «پلی تکنیک میلان» و «پلی تکنیک تورین» ایتالیا در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک

بیشتر بخوانید...
۱۸ فروردین

نمونه پذیرش در مقطع دکترا مهندسی «صنایع»

اخذ پذیرش در دانشگاه‌های «Arizona State» و «Colorado State» آمریکا در مقطع دکترا

بیشتر بخوانید...
۱۵ فروردین

نمونه پذیرش در رشته «علوم زیستی » در مقطع کارشناسی ارشد

اخذ پذیرش «علوم زیستی» در دانشگاه‌ «South Carolina» آمریکا در مقطع کارشناسی ارشد

بیشتر بخوانید...
۱۵ فروردین

نمونه پذیرش در رشته «معماری» در مقطع کارشناسی ارشد

اخذ پذیرش مهندسی مکانیک در دانشگاه‌های «Tennessee Knoxville» و «New York Institute of Technology» آمریکا در مقطع کارشناسی ارشد

بیشتر بخوانید...
۱۴ فروردین

نمونه پذیرش در مقطع دکترا در رشته «ریاضی»

اخذ پذیرش در مقطع دکترا «ریاضی» در دانشگاه‌ «Sherbrooke» کانادا

بیشتر بخوانید...
۱۴ فروردین

نمونه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد رشته «علوم کامپیوتر»

اخذ پذیرش در دانشگاه «Cleveland State» آمریکا و دانشگاه «Windsor» کانادا و دانشگاه « Texas at San Antonio » آمریکا در مقطع کارشناسی ارشد رشته علوم کامپیوتر

بیشتر بخوانید...
۱۴ فروردین

نمونه پذیرش در مقطع ارشد رشته روانشناسی

اخذ پذیرش در دانشگاه «Missouri State» آمریکا در مقطع کارشناسی ارشد رشته روانشناسی

بیشتر بخوانید...
۱۴ فروردین

نمونه پذیرش مهندسی مکانیک در مقطع دکترا

اخذ پذیرش مهندسی مکانیک در دانشگاه‌های «Delaware» آمریکا و «Carleton» کانادا در مقطع دکترا

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش اخذ شده در مقطع کارشناسی ارشد«مهندسی مکانیک»

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع دکترا مهندسی برق و کامپیوتر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری

۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه ای از پذیرش اخذ شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا«مهندسی مکانیک»

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه ای از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد «مهندسی برق و مخابرات»