دریافت مشاوره
۱۵ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Psychology» و در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Public Health»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Public Health» از «Brigham Young University» و در مقطع «دکترا» در رشته «Psychology» از «The University of Texas at Dallas»

بیشتر بخوانید...
۱۴ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biology»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biology» از «Texas Tech University»

بیشتر بخوانید...
۱۴ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «ژئوتکنیک، مهندسی عمران»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «ژئوتکنیک، مهندسی عمران» از دانشگاه «University of Texas at Austin»

بیشتر بخوانید...
۱۲ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته های «ایمونولوژی و بیماری های میکروبی» و «فیزیولوژی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته های «ایمونولوژی و بیماری های میکروبی» و «فیزیولوژی» از دانشگاه های «Albany Medical College» و «Wayne State University»

بیشتر بخوانید...
۱۲ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته ی «مهندسی معماری _M.Arch»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته ی «مهندسی معماری _M.Arch» از دانشگاه «University of Nevada, Las Vegas»

بیشتر بخوانید...
۱۱ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Urban Planning and Policy»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Urban Planning and Policy» از «University of Illinois Chicago»

بیشتر بخوانید...
۱۱ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Chemistry»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Chemistry» از «Stevens Institute of Technology» و «University of Wyoming »

بیشتر بخوانید...
۱۱ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Pharmaceutical and Chemical Sciences»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Pharmaceutical and Chemical Sciences» از «University of the Pacific»

بیشتر بخوانید...
۰۸ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Pharmaceutical and Chemical Sciences»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Pharmaceutical and Chemical Sciences» از «University of the Pacific»

بیشتر بخوانید...
۰۷ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Bioinformatics»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Bioinformatics» از «Loyola University Chicago»

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۲۷ فروردین ۱۴۰۲

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری، phd direct» در رشته ی «Bioengineering»

۲۰ فروردین ۱۴۰۲

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Computer Science»

۲۰ فروردین ۱۴۰۲

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering»

۱۳ فروردین ۱۴۰۲

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Electrical Engineering»

۱۳ فروردین ۱۴۰۲

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Mechanical Engineering»