دریافت مشاوره
۱۵ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسطِ تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی» و «آموزش و مطالعات یادگیری»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی» و رشته «آموزش و مطالعات یادگیری» از «York University» و «University of Saskatchewan» و «Memorial University of Newfoundland»

بیشتر بخوانید...
۱۵ فروردین

اخذِ پذیرش فول فاند توسط تیم «EZAPPLY» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مدیریت ساخت»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مدیریت ساخت» از «دانشگاه ایالتی لوئیزیانا»، «مهندسی عمران» از «University of Ottawa» و پذیرش در رشته «مهندسی مدیریت ساخت و ساز» از «Eindhoven University of Technology»

بیشتر بخوانید...
۱۴ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم تغذيه»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم تغذيه» از دانشگاه «Ohio State University» و «The University of Tennessee» و اخذ پذیرش کارشناسی ارشد از دانشگاه «Texas Tech University»

بیشتر بخوانید...
۱۳ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی» از «University of Saskatchewan»

بیشتر بخوانید...
۱۳ فروردین

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «زیست شناسی»

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «زیست شناسی» از «Laval University»

بیشتر بخوانید...
۱۳ فروردین

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «علوم کامپیوتر»

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «علوم کامپیوتر» از «Texas Tech University»

بیشتر بخوانید...
۱۳ فروردین

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «حقوق»

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «حقوق» از «University of Manitoba» و اخذ پذیرش در رشته «مطالعات حقوق» از «Carleton University»

بیشتر بخوانید...
۱۲ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» از «Western University»

بیشتر بخوانید...
۱۲ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زیست شناسی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زیست شناسی» از دانشگاه «Bucknell»

بیشتر بخوانید...
۱۲ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکترا «فیزیک» برای ترم پاییز 2022

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «فیزیک» از دانشگاه «Louisiana State University» آمریکا برای ترم پاییز 2022

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۳۰ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «Biological Sciences»

۲۷ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «علوم و صنایع غذایی» آمریکا برای ترم پاییز 2022

۲۷ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «برق» آمریکا برای ترم پاییز 2022

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «برنامه ریزی شهری» آمریکا برای ترم پاییز 2022

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «شیمی» آمریکا برای ترم پاییز 2022