دریافت مشاوره
۱۳ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «Electrical Engineering»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «Electrical Engineering» از دانشگاه «New Jersey Institute of Technology»

بیشتر بخوانید...
۱۲ فروردین

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته ی «فاین آرت_دیزاین»

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته ی «فاین آرت_دیزاین» از دانشگاه «Southern Illinois University»

بیشتر بخوانید...
۲۸ اسفند

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Engineering physics» و پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Materials Engineering»

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Engineering physics» از «Tulane University» و پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Materials Engineering» از University of Wisconsin-Milwaukee»

بیشتر بخوانید...
۲۸ اسفند

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Pharmaceutical Science»

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Pharmaceutical Science» از «North Dakota State University»

بیشتر بخوانید...
۲۱ اسفند

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته ی «مهندسی معماری _M.Arch» و اخذ پذیرش فول فاند در رشته ی «معماری»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته ی «مهندسی معماری _M.Arch» و اخذ پذیرش فول فاند دررشته ی «معماری» از دانشگاه های «University of Manitoba» و«University of Nevada, Las Vegas»

بیشتر بخوانید...
۱۷ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Finance»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Finance» از «Università di Siena» و «Financial Economics» از «Otto-von-Guericke-University Magdeburg» و «Finance & Banking» از «University of Rome Tor Vergata» و «Finance» از «Ulm University»

بیشتر بخوانید...
۱۵ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Psychology» و در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Public Health»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Public Health» از «Brigham Young University» و در مقطع «دکترا» در رشته «Psychology» از «The University of Texas at Dallas»

بیشتر بخوانید...
۱۴ اسفند

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biology»

پذیرش اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biology» از «Texas Tech University»

بیشتر بخوانید...
۱۴ اسفند

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «ژئوتکنیک، مهندسی عمران»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته ی «ژئوتکنیک، مهندسی عمران» از دانشگاه «University of Texas at Austin»

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۰۲ اردیبهشت ۱۴۰۲

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Physics»

۲۷ فروردین ۱۴۰۲

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» دررشته ی «Chemistry and Biochemistry»

۲۷ فروردین ۱۴۰۲

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری، phd direct» در رشته ی «Bioengineering»

۲۰ فروردین ۱۴۰۲

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Computer Science»

۲۰ فروردین ۱۴۰۲

پذیرش فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering»