دریافت مشاوره
۱۹ فروردین

اخذ پذیرش با فاند توسطِ تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی برق»

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی برق» از «Tampere University» و «University of Regina» و «University of South-Eastern Norway»

بیشتر بخوانید...
۱۸ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم دارویی(Pharmaceutical Sciences)»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم دارویی » از «University of Nebraska»

بیشتر بخوانید...
۱۷ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «فیزیک» پاییز ۲۰۲۲

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «فیزیک» از دانشگاه «Oklahoma State University» آمریکا برای ترم پاییز 2022

بیشتر بخوانید...
۱۷ فروردین

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «معماری داخلی»

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «معماری داخلی» از دانشگاه «Oklahoma State University» آمریکا برای ترم پاییز 2022

بیشتر بخوانید...
۱۷ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم دارویی»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم دارویی» از «The University of Texas at Austin» و پذیرش در رشته «زیست شناسی سلولی و مولکولی» از «University of Denver» و پذیرش در رشته «بیوشیمی» از «University of Alberta»

بیشتر بخوانید...
۱۵ فروردین

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی علوم»

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی علوم» از «University of Northern British Columbia» و پذیرش در رشته «مهندسی عمران» از «West Virginia University» و پذیرش دکتری در رشته «مهندسی عمران» از «Oklahoma State University»

بیشتر بخوانید...
۱۵ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند توسطِ تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی» و «آموزش و مطالعات یادگیری»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی» و رشته «آموزش و مطالعات یادگیری» از «York University» و «University of Saskatchewan» و «Memorial University of Newfoundland»

بیشتر بخوانید...
۱۵ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران» از «University of Ottawa» و پذیرش در رشته «مهندسی مدیریت ساخت و ساز» از «Eindhoven University of Technology»

بیشتر بخوانید...
۱۴ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم تغذيه»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم تغذيه» از دانشگاه «Ohio State University» و «The University of Tennessee» و اخذ پذیرش کارشناسی ارشد از دانشگاه «Texas Tech University»

بیشتر بخوانید...
۱۳ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی»

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زبان شناسی» از «University of Saskatchewan»

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «شیمی» آمریکا برای ترم پاییز 2022

۲۳ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی برق»

۲۱ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی برق (Electrical Engineering)»

۱۹ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری «شیمی» برای پاییز ۲۰۲۲

۱۹ فروردین ۱۴۰۱

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «زیست شناسی/Biological Science»