دریافت مشاوره
15 موقعیت دکترا در اروپا

15 موقعیت دکترا در اروپا

در فایل زیر 15 موقعیت دکترا در اروپا آورده شده است

موضوع موردمطالعه: SUBLime – Sustainable Building Lime applications via Circular Economy and Biomimetic Approaches

ددلاین : 14 سپتامبر 2020

مدارک موردنیاز:

  1. پرکردن فرم اپلیکیشن آنلاین
  2. رزومه
  3. انگیزه نامه
  4. مدارک و ریزنمرات مقطع کارشناسی ارشد
  5. توصیه نامه
  6. لیست مقالات

اطلاعات بیشتر: https://sublime-etn.eu/

فایل: دانلود فایل موقعیت های دکترا