دریافت مشاوره
 مورد تایید وزارت علوم درفرانسه

مورد تایید وزارت علوم درفرانسه

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم درفرانسه برای شروع  در سپتامبر 2021

جدیدترین لیست از دانشگاه های موردتایید وزارت علوم درفرانسه مطابق جدول زیر منتشر شد. در این لیست سه گروه «ممتاز»، «خوب» و «متوسط» وجود دارد. که در گروه «الف» 23 دانشگاه ، «ب» 38 و «ج» 53 دانشگاه دیده میشود.

نکته قابل توجه برای متقاضیانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند باید دقت کنند که از سال گذشته تنها دانشگاه هایی که در گروه «الف» و «ب» هستند مورد تایید وزارت علوم در مقطع دکترا هستند و دانشگاه هایی که در گروه «ج» قرار دارند مدرک آنها صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد ارزیابی میشود.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دانشجویان پسر برای اخذ معافیت تحصیلی در مقطع مورد نظر و خروج از کشور، میبایست پذیرش از یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم داشته باشند. در نتیجه تنها اخذ پذیرش در مقطع دکترا از گروه های «ممتاز» و «خوب» شامل تایید وزارت علوم و تمدید معافیت تحصیلی از سوی سازمان نظام وظیفه خواهد بود

 

گروه الف (ممتاز)

Centrale Supélec      تشکیل شده است Supélec و École Centrale Paris این دانشگاه از ادغام دو دانشگاه

École Centrale de Lyon

École National des Ponts et Chaussées (École des Ponts Paris Tech)

École Normale Supérieure de Cachan

École Normale Supérieure de Lyon

École Normale Supérieure de Paris (ENS Paris)

École Polytechnique Universitaire de Marseille

École Polytechnique –Paris Tech

INSA (Institut National de Sciences Appliquées)

Institut National Polytechnique de Grenoble  و علوم کامپیوترصرفا در رشته های مهندسی، فیزیک و نجوم

Sciences Po  

Sorbonne Université   این دانشگاه از ادغام دو دانشگاه پاریس 4 و پاریس 6 تشکیل شده است

Université de Lorraine     تشکیل شده است. Université de Nancy I, II, Université de Metz و Institut National Polytechnique de Lorraine این دانشگاه از ادغام

Université de Lyon I – Claude Bernard

Université de Toulouse III - Paul Sabatier

Université Grenoble Alpes            تشکیل شده است Grenoble I،II،III این دانشگاه از ادغام        

Université Paris 1 Panthéon - Sorbonne

Université d’Aix-Marseille

Université de Bordeaux از ادغام سه دانشگاه بوردو 2،1 و 4 تشکیل شده است.

Université de Montpellier از ادغام دو دانشگاه مونپلیه 1 و 2 تشکیل شده است.

Université de Strasbourg

Université Paris Saclay 

University of Paris (Universite Paris Descartes + Universite Paris Diderot + Institut de Physique du Globe de Paris)

گروه ب (خوب)

Agro Paris Tech صرفا در رشته های کشاورزی و جنگلداری  

École Centrale de Lille  رشته های مهندسی برق و الکترونیکصرفا در 

École d'économie de Paris (EEP)

École des Hautes Études Commerciales (Groupe HEC)   

École des Hautes Études Commerciales du Nord (EDHEC) 

École des Hautes Études en Sciences Sociales 

École Centrale de Nantes صرفا در رشته مکانیک 

École Nationale Supérieure  مدارس عالي دولتيكليه

Emlyon Business School

ESPCI Paris Tech

ESSEC Business School

Grenoble École de Management     صرفاً مدارک منتهی به دیپلم ملی فرانسه مورد تایید است. مدارک دوره‌های منتهی به دیپلم داخلی این مدرسه ارزشیابی نمی شود   

INSEAD

NEOMA Business School       تشکیل شده است.École Supérieure de Commerce de Reims و   École Supérieure de Commerce de Rouenاین مؤسسه از ادغام

Université Clermont Auvergne     Clermont-Ferrand (I-II) از ادغام دو دانشگاه 

Université Côte d’Azur 

Université de Caen Basse-Normandie

Université de Cergy-Pontoise

Université de Lille از ادغام سه دانشگاه لیل 2،1 و 3 تشکیل شده است.

Université de Limoges صرفا در رشته های هنر و طراحی

Université de Lyon II – Lumière Lyon 2

Université de Lyon III – Jean Moulin 

Université de Montpellier III- Paul Valéry

Université de Nantes

Université de Poitiers

Université de Renne I

Université de Savoie (Chambery) صرفا در رشته های فیزیک و نجوم

Université de Technologie de Compiègne (UTC)

Université de Technologie de Troyes

Université de Toulouse I - Capitole

Université de Toulouse II – Jean Jaurès le Mirail

Université de Tours

Université de Versailles Saint – Quentin-en Yvelines

Université Panthéon-Assas (Paris 2)

Université Paris XII Université Paris-Est Créteil, UPEC

Université Paris XIII

Université Paris Dauphine – Paris 9

Université Sorbonne Nouvelle – Paris III

گروه ج (متوسط)

Audencia Nantes École de Management   

CERAM Sophia Antipolis

Clermont Graduate school of Management   

Conservatoire Nationale des Arts et Métiers    

École d’Architecture de Paris – Belleville     

École d'Architecture de Paris-Val-de-Sein   

École Nationale d’Ingénieurs ENIB Brest   

École Nationale de l'Aviation Civile (ENAC)

École Nationale de la Statistique et de l'Analyse de l'Information (INSAI)

École Pour l'Informatique et les Techniques Avancées (EPITA)  

École Supérieur d'Ingénieurs des Travaux de la Construction de Caen   

École Supérieure de Commerce Bretagne- Brest

École Supérieure de Commerce, ESC Troyes 

École Supérieure d'Ingénieurs ESIGETEL

ESEO Grande Ecole d'Ingénieurs Généralistes   

Euromed Marseille (École de Management)   

EURECOM Sophia Antipolis

IÉSEG School of Management 

INALCO (Institut National des langues et Civilisations Orientales)

Institut National des Télécommunications (INT) / Télécom Sud Paris__ Institut Mines-Télécom

Institut National Polytechnique de Toulouse

Institut Supérieur d’Électronique de Paris (ISEP) 

Institut Supérieure de Mécanique de Paris 

Institut Supérieur de l'Aéronautique et de l'Espace (ISAE-SUPAERO)

L'Ecole de Design Nantes Atlantique

Pole Paris Alternance  

Rennes International Business School   

Skema Business School   

Université d’Artois

Université d’Evry-val-d’Essonne

Université d’Orlean

Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse

Université de Bordeaux III (Bordeaux Montaigne)

Université de Bourgogne, Dijon

Université de Bretagne Occidentale

Université de Corse Pascal Paoli

Université de Franche-Comte,Besançon

Université de Haute-Alsace Mulhouse

Université de la Rochelle

Université de Pau and pays de I'Adour

Université de Perpignan

Université de Picardie Jules Verne

Université de Reims Champagne – Ardenne

Université de Renne II

Université de Rouen – Haute Normandie

Université de Technologie de Belfort-Montbeliard

Université de Toulon et du Var

Université de Valenciennes et du Hainaut-Cambrésis

Université du Havre

Université du Maine – le Mans

Université Jean Monnet Saint-Etienne

Université Paris Ouest Nanterre la Défense – Paris X

Université Vincennes-Saint-Denis (Paris VIII)

لازم بذکر است مدارک صادره از مؤسسات تحقیقاتی دولتی ذیل در کشور فرانسه چنانچه نام زیر مجموعه مورد نظر در لیست دانشگاه ها و مؤسسات مورد تایید اداره کل دانش آموختگان باشد، مدارک صادره از آن با رعایت ضوابط و مقررات ارزشیابی قابل بررسی خواهد بود.

Communautés d’universités et établissements (جوامع دانشگاهی و موسسات)

Centre -Val de Loire

Communauté d'Universite's et e'stablissements d'Aquitaine 

Communauté Université Grenoble Alpes

HESAM Université

Institut Polytechnique de Paris

Languedoc-Roussillon Universités

Lille Nord de France

Normandie Université

Université Bretagne Loire

Université confédérale Léonard de Vinci

Université Côte d’Azur

Université de Bourgogne Franche-Comté

Université de Lyon

Université de Recherche Paris Sciences et Lettres - PSL Research University

Université Fédérale de Toulouse Midi-Pyrénées

Université Paris Lumières

Université Paris-Est

Université Paris-Saclay

Université Paris-Seine

Université Sorbonne Paris Cité