دریافت مشاوره
 برنامه های تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه تورورگاتا رم

برنامه های تحصیلی کارشناسی ارشد دانشگاه تورورگاتا رم

 برنامه های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تورورگاتا رم

رشته های تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد

توضیحات

Archaeology, Philology, Literature and History of the Ancient World

Master Degree - School: Humanities and Philosophy 

Automation Engineering

Master Degree - School: Engineering 

Bioinformatics

Master Degree - School: Mathematical, Physical and Natural Sciences

Biotechnology

Master Degree - (English-taught) - School: Mathematical, Physical and Natural Sciences

Building Engineering

Master Degree - School: Engineering 

Business Administration

Master Degree - (English-taught) - School: Economics 

Chemistry

Master Degree - School: Mathematics, Physics and Natural Sciences 

Chemistry for Nano-Engineering

Master Degree - (English-taught) - Department: Industrial Engineering

Civil Engineering

Master Degree - School: Engineering 

Computer Science

Master Degree - School: Mathematical, Physical and Natural Sciences 

Cultural Tourism Planning

Master Degree - School: Humanities and Philosophy 

(Direction and Management (e-learning

Master Degree - School: Humanities and Philosophy

Economics

Master Degree - (English-taught) - School: Economics 

Economics and Management

Master Degree - School: Economics 

Electronic Engineering

Master Degree - School: Engineering

Energy Engineering

Master Degree - School: Engineering

Environmental and Territorial Engineering

Master Degree - School: Engineering

Euro-American Languages and Literatures

Master Degree - School: Humanities and Philosophy 

European Economy and Business Law

Master Degree (English-taught) - School: Economics 

Evolutionary Biology, Ecology and Applied Anthropology

Master Degree - School: Mathematical, Physical and Natural Sciences 

Finance and Banking

Master Degree - (English-taught) - School: Economics

Financial Markets and Financial Intermediaries

Master Degree - School: Economics 

Health Professions of Rehabilitation Sciences

Master Degree - School: Medicine and Surgery

(Health Professions of Technical Sciences (diagnostic

Master Degree - School: Medicine and Surgery 

History and Sources Studies

Master Degree - School: Humanities and Philosophy

History of Art

Master Degree - School: Humanities and Philosophy 

ICT and Internet Engineering

Master Degree - (English-taught) School: Engineering

Informatics Engineering

Master Degree - School: Engineering 

Information Sciences, Communication and Publishing

Master Degree - School: Humanities and Philosophy 

Italian Literature, Modern Philology and Linguistics

Master Degree - School: Humanities and Philosophy 

Management Engineering

Master Degree - School: Engineering

Mechanical Engineering

Master Degree - School: Engineering 

Mechatronics Engineering

Master Degree - School: Engineering 

Medical Biotechnology

Master Degree - School: Medicine and Surgery 

Medical Engineering

Master Degree - School: Engineering 

Molecular and Cellular Biology and Biomedical Sciences

Master Degree - School: Mathematical, Physical and Natural Sciences 

Music and Performing Arts

Master Degree - School: Humanities and Philosophy 

Nursing and Midwifery Sciences

Master Degree - School: Medicine and Surgery

Pedagogical Sciences

Master Degree - (mixed) - School: Humanities and Philosophy 

Philosophy

Master Degree - School: Humanities and Philosophy 

Physical Activity and Health Promotion

Master Degree - (English-taught) - School: Medicine and Surgery 

Physics

Master Degree - School: Mathematical, Physical and Natural Sciences 

Pure and Applied Mathematics

Master Degree - School: Mathematics, Physics and Natural Sciences 

Science and Sport Practise

Master Degree - School: Medicine and Surgery 

Science and Technology of Materials

Master Degree - School: Mathematics, Physics and Natural Sciences

Science and Technology of Preventive and Adapted Exercise

Master Degree - School: Medicine and Surgery 

Science of Human Nutrition

Master Degree - School: Medicine and Surgery 

 

آخرین مطالب

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

گپ تحصیلی چه تاثیری در فرایند پذیرش دارد؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مراحل آزادسازی مدرک(از طریق خرید و از طریق عدم کاریابی) اردیبهشت 99

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش اخذ شده در مقطع کارشناسی ارشد«مهندسی مکانیک»

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع دکترا مهندسی برق و کامپیوتر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری