دریافت مشاوره
نمونه ای از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد «طراحی صنعتی»

نمونه ای از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد «طراحی صنعتی»

خلاصه ای از رزومه متقاضی:

  • کارشناسی : طراحی صنعتی دانشگاه دولتی
  • نمره زبان: آیلتس 7 
  • تعداد مقالات چاپ شده: ندارد

.اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد توسعه و طراحی از دانشگاه «ohio state» کشورآمریکا برای ترم پاییز 2020

  • مقدار فاند دریافتی برای تامین هزینه های شهریه و بیمه :  پرداخت کامل شهریه
    • مقدار فاند دریافتی برای تامین هزینه های زندگی: 17,820$

..اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه «arizona state» کشورآمریکا برای ترم پاییز 2020

..اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد طراحی از دانشگاه « californoa college of arts» کشورآمریکا برای ترم پاییز 2020

..اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد طراحی صنعتی از دانشگاه «auburn» کشورآمریکا برای ترم پاییز 2020

..اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد توسعه و طراحی از دانشگاه «pratt» کشورآمریکا برای ترم پاییز 2020