دریافت مشاوره
موردتایید وزارت‌علوم کانادا 2021

موردتایید وزارت‌علوم کانادا 2021

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در کانادا سپتامبر 2021

جدیدترین لیست از دانشگاه های موردتایید وزارت علوم درکانادا مطابق جدول زیر منتشر شد. در این لیست سه گروه «ممتاز»، «خوب» و «متوسط» وجود دارد. که در گروه «الف» 19 دانشگاه ، «ب» 17 و «ج» 20 دانشگاه دیده میشود.

نکته قابل توجه برای متقاضیانی که قصد تحصیل در خارج از کشور را دارند باید دقت کنند که از سال گذشته تنها دانشگاه هایی که در گروه «الف» و «ب» هستند مورد تایید وزارت علوم در مقطع دکترا هستند و دانشگاه هایی که در گروه «ج» قرار دارند مدرک آنها صرفا تا مقطع کارشناسی ارشد ارزیابی میشود.

این نکته زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که دانشجویان پسر برای اخذ معافیت تحصیلی در مقطع مورد نظر و خروج از کشور، میبایست پذیرش از یکی از دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم داشته باشند. در نتیجه تنها اخذ پذیرش در مقطع دکترا از گروه های «ممتاز» و «خوب» شامل تایید وزارت علوم و تمدید معافیت تحصیلی از سوی سازمان نظام وظیفه خواهد بود.

کانادا

گروه  الف (ممتاز)

1.      Dalhousie University

2.      Laval University

3.      McGill University

4.      McMaster University

5.      Queen's University

6.      Simon Fraser University

7.      University of Alberta

8.      University of British Columbia

9.      University of Calgary

10. University of Guelph       

11. University of Manitoba   

12. University of Montreal

13. University of Ottawa

14. University of Saskatchewan

15. University of Toronto

16. University of Victoria 

17. University of Waterloo

18. University of Western Ontario (Western University)

19. York University

گروه ب (خوب)

1.      Brock University  صرفأ در رشته تربیت بدنی

2.      Carleton University

3.      Concordia University      

4.      HEC Montreal

5.      Lakehead University 

6.      Memorial University of Newfoundland

7.      Polytechnique Montreal

8.      Ryerson University

9.      Université du Québec à Montréal

10. Université du Québec à Québec 

11. University of New Brunswick

12. University of Northern British Colombia

13. University of Ontario Institute of Technology

14. University of Regina

15. University of Sherbrooke

16. University of Windsor

17. Wilfrid  Laurier University   صرفاً در رشته‌های مدیریت و تجارت

 

گروه ج (متوسط)

1.      Athabasca University

2.      Brandon University

3.      Capilano University

4.      Fairleigh Dickinson University – Vancouver Campus  شعبه دانشگاه آمریکا                                                            

5.      Laurentian University

6.      Mount Allison University

7.      Nipissing University

8.      Ontario College of Art and Design University

9.      Royal Roads University

10. Schulich School of Business York University

11. Smith School of Business at Queen's University

12. St. Francis Xavier University

13. The University of Lethbridge

14. The University of Winnipeg

15. Thompson Rivers University

16. Trent University

17. Universite de Moncton

18. Université du Québec à Chicoutimi

19. University of Prince Edward Island

20. Vancouver Island University