دریافت مشاوره
ددلاین دانشگاه‌های استرالیا

ددلاین دانشگاه‌های استرالیا

در جداول زیر ددلاین دانشگاه های مختلف استرالیا را مشاهده می کنید

توجه کنید که در استرالیا ترم اول در ماه فوریه و ترم دوم تقریبا در ماه جولای آغاز می‌شود

دانشگاه ملی استرالیا

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

15-Dec

15-Dec

2

31-May

31-May


دانشگاه کانبرا

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

01-Dec

01-Dec

2

01-Jun

01-Jun


دانشگاه کاتولیک استرالیا

برنامه تحصیلی

ددلاین

کارشناسی روانشناسی

31-Oct

کارشناسی ارشد روانشناسی کلینیکال

15-Oct

کارشناسی ارشد روانشناسی

15-Oct


دانشگاه چارلز استورت

Undergraduate Intake

ددلاین

1 (Feb-June)

31-Oct

2 (July-October)

01-May

3 (November- February)

01- Sep


دانشگاه مک کواری

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

15-Dec

15-Feb

2

31-May

19-Jul


برنامه هایی با ددلاین های متفاوت

برنامه تحصیلی

ددلاین (ترم 1)

ددلاین (ترم 2)

کارشناسی ارشد روانشناسی کلینیکال

31-Oct

NA

کارشناسی ارشد روانشناسی

31-Oct

NA

کارشناسی ارشد نوروسایکولوژی

31-Oct

NA

کارشناسی ارشد زبان شناسی

31-Oct

NA

کارشناسی ارشد سلامت

08-Feb

12-Jul

دکترای فیزیوتراپی

NA

31-Jan

کارشناسی ارشد بیواستاتیک

01-Feb

05-Jul


دانشگاه کراس جنوبی

ترم

Undergraduate

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1 (Commences 5 march)

NA

NA

2 (commences 2 July)

NA

NA

3 (Commences 29 October)

26-Oct

26-Oct


برنامه هایی با ددلاین متفاوت

ترم

برنامه تحصیلی

ددلاین

1

بیواستتیستیک

01-Feb

3

کارشناسی پرستاری

04-Feb


دانشگاه نیوانگلند

ترم

Undergraduate

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1 (Commences march)

26-Oct

26-Oct

2 (commences July)

November

NA

3 (Commences November)

May

NA


برنامه هایی با ددلاین متفاوت

برنامه تحصیلی

ددلاین

کارشناسی پرستاری

04-Feb

کارشناسی روانشناسی

31-Oct

پزشکی

28-Sep

کارشناسی ارشد روانشناسی

05-Oct


دانشگاه نیوساوث ولز

ترم

Undergraduate

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1 (Commences march)

30-Nov

30-Nov

2 (commences July)

31-Mar

31-Mar

3 (Commences November)

31-Jul

31-Jul


برنامه هایی با ددلاین متفاوت

برنامه تحصیلی

ترم 1 ددلاین

ترم 2 ددلاین

ترم 3 ددلاین

MBA

01-Jun

01-Aug

01-Oct

کارشناسی ارشد روانشناسی

31-Oct

NA

NA

کارشناسی روانشناسی

15-Nov

NA

NA


دنشگاه نیوکاسل

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

October

NA

2

March

NA


دانشگاه سیدنی

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

31-Jan

01-Oct

2

30-Jun

01-Mar


دانشگاه صنعتی سیدنی

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

30-Nov

15-Jan

2

30-Apr

30-Jun


دانشگاه چارلز داروین

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

28-Sep

22-Aug

2

03-Jun

22-Aug

Summer ترم

21-Oct

April


دانشگاه باند

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1 (January)

Year Round Admissions

Year Round Admissions

2 (May)

Year Round Admissions

Year Round Admissions

3 (September)

Year Round Admissions

Year Round Admissions


دانشگاه CQ

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1 (March)

25-Feb

25-Feb

2 (July)

01-Jul

01-Jul

3 (November)

28-Oct

28-Oct


دانشگاه گربفث

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1 (Feb)

30-Jan

30-Jan

2 (July)

30-May

30-May

3 (October)

30-Sep

30-Sep

دانشگاه صنعتی کویینزلند

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

28-Jan

28-Jan

2

24-Jun

24-Jun

دانشگاه کویینزلند

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

Oct-31

Oct-31

2

Mar-31

Mar-31

دانشگاه کویینزلند جنوبی

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

25-Feb

25-Feb

2

15-Jul

15-Jul

3

19-Nov

19-Nov

دانشگاه کارنگی ملون

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

Apr-15

15-Apr

2

NA

NA

دانشگاه فلیندرز

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

May-31

Rolling admissions

2

Jul-31

دانشگاه تورنز استرالیا

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

25-Feb

Aug-20

2

Jul-31

NA

3

16-Sep

NA

دانشگاه آدلاید

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

01-Dec

01-Dec

2

01-May

01-May

برنامه هایی با ددلاین متفاوت

برنامه تحصیلی

ترم 1 ددلاین

ترم 2 ددلاین

کارشناسی پزشکی و جراحی

30-Jun

NA

دندانپزشکی

30-Jun

NA

پرستاری

30-Jun

NA

دامپزشکی

30-Jun

NA

دانشگاه استرالیای جنوبی

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

Apr-15

Apr-15

2

Nov-15

Nov-15

دانشگاه تاسمانیا

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

28-Sep

31-Oct

2

Apr-16

NA

دانشگاه دکین

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

NA

17-Feb

2

NA

July

دانشگاه فدرال استرالیا

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

Oct-05

NA

2

NA

NA

دانشگاه موناش

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

rolling admissions

Late November

دانشگاه صنعتی سوئین بر

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

NA

NA

2

30-Apr

NA

دانشگاه RMIT

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

October

October

2

April

April

دانشگاه دیوینیتی

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

15-Nov

NA

2

15-Apr

NA

دانشگاه ملبورن

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

September

31-Aug

2

NA

31-Oct

دانشگاه ویکتوریا

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

سالیانه

Feb-28

NA

دانشگاه کرتین

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

Nov-08

Nov-08

دانشگاه ادیث کووان

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

Mar-06

15-Feb

دانشگاه نوتردام استرالیا

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

Jan-01

01-Feb

دانشگاه غربی استرالیا

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

01-Dec

01-Dec

2

01-Dec

01-Jul

دانشگاه وولونگنگ

ترم

ددلاین مقطع کارشناسی

ددلاین مقاطع تحصیلات تکمیلی

1

26-Oct

26-Oct

2

30-Jun

30-Jun