دریافت مشاوره
دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در نروژ سپتامبر 2020

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در نروژ سپتامبر 2020

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در نروژ برای شروع در سپتامبر 2020

تحصیل در نروژ و در سیستم آموزشی آن بسیار پیشرفته و کارامد می باشد. این کشور از سال 2003 با اجرای سیستم Bologna process از جمله کشورهای پیشرو در پیشبرد این طرح در اروپا بوده است.

آموزش عالی در نروژ شامل دوره لیسانس (۳ سال)، فوق لیسانس (۲ سال) و دکترا (۴ سال) می‌باشد. تحصیل در نروژ رایگان است و در حال حاضر حدود ۱۲۰۰۰ دانشجوی بین المللی در نروژ مشغول تحصیل هستند. ۲۰۰ رشته در مقطع فوق لیسانس به زبان انگلیسی در دانشگاه‌های این کشور تدریس می‌شود.

در جدول زیر رده‌بندی جدید وزارت علوم برای سال 2020 برای دانشگاه های نروژ را مشاهده می کنید که به سه گروه ممتاز،خوب و متوسط تقسیم بندی شده اند. در این رده بندی 5 دانشگاه در گروه ممتاز و 4 دانشگاه در گروه خوب و 11 دانشگاه در گروه متوسط قرار دارند

با کلیک بر روی نام هر دانشگاه می‌توانید اطلاعات و معرفی هر دانشگاه را مشاهده نمایید.

گروه الف (ممتاز)

1.      (Norwegian University of Life Sciences (NMBU

2.    (orwegian University of Science & Technology (NTNU

3.      UIT The Arctic University of Norway

4.      University of Bergen   

5.      University of Oslo

گروه ب (خوب)

1.      BI Norwegian Business School / Handelshoyskolen BI

2.      NHH Norwegian School of Economics / Norges Handelshoyskole     

3.      Oslo National Academy of the Arts (KHIO) صرفا در رشته های هنر و وابسته به آن

4.      Oslo School of Architecture / Arkitektur – og designha gskolen i Oslo صرفا در رشته های هنر و طراحی

گروه ج (متوسط)

1.      Inland Norway University of Applied Sciences 

2.      Lillehammer University College / Hogskolen i Lillehammer

3.      Molde university College / Hogskolen i Molde

4.      Nord University

5.      Norwegian School of Sport Sciences

6.      Oslo and Akershus University College of  Applied Sciences / Hogskolen i Oslo og Akershus

7.      Ostfold University College / Hogskolen i Ostfold

8.      University of Agder / Universitetet i Agder

9.      University of Stavanger / Universitetet i Stavanger

10. Volda University College / Hogskulen i Volda

11. Western Norway University of Applied Sciences / Hogskulen pa Vestlandet

آخرین مطالب

۲۴ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در اتریش سپتامبر 2020

۲۱ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم درسوئیس سپتامبر 2020

۱۹ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم درسوئد سپتامبر 2020

۱۸ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در نروژ سپتامبر 2020

۱۵ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در ایتالیا سپتامبر 2020