دریافت مشاوره
حداقل نمره آیلتس موردنیاز دانشگاه های برتر کانادا

حداقل نمره آیلتس موردنیاز دانشگاه های برتر کانادا

حداقل نمره آیلتس موردنیاز دانشگاه های برتر کانادا

در جدول زیر حداقل نمره آیلتس موردنیاز 7 دانشگاه برتر کانادا آورده شده است

Name of institution

World rank

IELTS minimum requirement (undergraduate programmes)

IELTS minimum requirement (postgraduate programmes)

University of Toronto

28

6.5

7.0

McGill University

33

6.5

6.5

University of British Columbia

47

6.5

6.5

University of Alberta

109

6.5

6.5

McMaster University

146

6.5

6.5

University of Montreal

14

Contact institution

Contact institution

University of Waterloo

163

7.0

7.0

آخرین مطالب

۲۴ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در اتریش سپتامبر 2020

۲۱ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم درسوئیس سپتامبر 2020

۱۹ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم درسوئد سپتامبر 2020

۱۸ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در نروژ سپتامبر 2020

۱۵ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در ایتالیا سپتامبر 2020