دریافت مشاوره
بورسیه دکترای یادگیری ماشین در آلمان

بورسیه دکترای یادگیری ماشین در آلمان

بورسیه دکترای یادگیری ماشین و علوم شناختی در آلمان

 

 دانشگاه  Max Planck Institute
مقطع تحصیل دکترا
کشور آلمان
موضوعات موردمطالعه
  • Computational Cognitive Science
  • Computer Graphics
  • Computer Vision
  • Control Systems
  • Haptics
  • Human-Computer Interaction
  • Machine Learning
  • Micro- and Nano-Robotics
  • Perceptual Inference
  • Robotics
مقدار بورسیه فول فاند
ددلاین 2 نوامبر 2020
مدارک موردنیاز

رزومه

مدرک کارشناسی/کارشناسی ارشد

ریزنمرات مقطع پیشین

توصیه نامه

انگیزه نامه

لینک بورسیه https://imprs.is.mpg.de/application