دریافت مشاوره
بهترین دانشگاه‌ها در رشته‌‌‌ روانشناسی

بهترین دانشگاه‌ها در رشته‌‌‌ روانشناسی

بهترین دانشگاه‌ها در رشته‌‌‌ روانشناسی مطابق رتبه‌بندی تایمز 2020

بهترین دانشگاه‌ها در رشته‌‌‌ روانشناسی مطابق رتبه‌بندی تایمز 2020 مطابق جدول زیر می باشد:

Psychology Rank 2020  Psychology Rank 2019  University Country/region
 1   1  Stanford University United States
 2   3  Princeton University United States
 3   5  University of Pennsylvania United States
 4   2  UCL United Kingdom
 5   4  University of Chicago United States
 6   7  Harvard University United States
 7   10  Yale University United States
 8   11  University of Michigan-Ann Arbor United States
 9   8  University of California, Los Angeles United States
 10   12  University of British Columbia Canada
 11   22  New York University United States
 12   9  London School of Economics and Political Science United Kingdom
 13   6  Duke University United States
 14   =20  University of Amsterdam Netherlands
 15   13  Cornell University United States
 16   14  Northwestern University United States
 17   15  University of Washington United States
 18   16  Columbia University United States
 19   24  Karolinska Institute Sweden
 20   26  University of Virginia (Main campus) United States
 21   17  University of Minnesota United States
 =22   23  Carnegie Mellon University United States
 =22   18  University of Edinburgh United Kingdom
 =22   19  University of Toronto Canada
 =25   30  University of Texas at Austin United States
 =25   =20  University of Wisconsin-Madison United States
 27   29  University of Illinois at Urbana-Champaign United States
 28   =49  KU Leuven Belgium
 29   35  McGill University Canada
 30   27  University of North Carolina at Chapel Hill United States
 31   28  Ohio State University (Main campus) United States
 32   NR  University of California, Davis United States
 33   37  University of Melbourne Australia
 34   38  University of Groningen Netherlands
 35   34  Penn State (Main campus) United States
 36   32  Michigan State University United States
 37   31  University of California, San Diego United States
 38   =56  Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands
 39   48  Humboldt University of Berlin Germany
 40   33  Brown University United States
 41   68  University of Sydney Australia
 42   =46  Utrecht University Netherlands
 43   42  Vanderbilt University United States
 44   78  Cardiff University United Kingdom
 45   =52  National University of Singapore Singapore
 46   36  LMU Munich Germany
 47   67  University of Queensland Australia
 48   =56  University of Maryland, College Park United States
 49   =62  University of Tübingen Germany
 50   =49  Arizona State University (Tempe) United States
 51   44  Tilburg University Netherlands
 52   =52  UNSW Sydney Australia
 53   43  University of Southern California United States
 54   40  University of Bristol United Kingdom
 55   39  Washington University in St Louis United States
 56   =56  University of California, Santa Barbara United States
 57   45  University of Rochester United States
 =58   83  Hebrew University of Jerusalem Israel
 =58   41  Heidelberg University Germany
 60   54  University of Hong Kong Hong Kong
 =61   61  Australian National University Australia
 =61   =74  Ghent University Belgium
 =63   73  Chinese University of Hong Kong Hong Kong
 =63   69  Radboud University Nijmegen Netherlands
 =65   =62  University of Birmingham United Kingdom
 =65   =56  Peking University China
 67   101–125  University of Padua Italy
 68   55  Boston University United States
 69   60  Indiana University United States
 70   =74  University of Vienna Austria
 71   87  York University Canada
 =72   101–125  University of Manchester United Kingdom
 =72   =46  The University of Tokyo Japan
 74   =89  University of Sussex United Kingdom
 75   70  National Taiwan University Taiwan
 76   151–175  Trinity College Dublin Republic of Ireland
 =77   =96  University of Colorado Boulder United States
 =77   82  University of Pittsburgh-Pittsburgh campus United States
 =79   84  Maastricht University Netherlands
 =79   88  Queen’s University Canada
 81   NR  University of Oregon United States
 82   51  Emory University United States
 83   =71  University of Kent United Kingdom
 84   101–125  University of Exeter United Kingdom
 =85   101–125  University of Bath United Kingdom
 =85   101–125  University of Warwick United Kingdom
 87   126–150  University of Western Australia Australia
 88   =89  University of Auckland New Zealand
 89   =85  Birkbeck, University of London United Kingdom
 90   101–125  University of California, Irvine United States
 91   101–125  Aarhus University Denmark
 =92   =76  Free University of Berlin Germany
 =92   NR  Goldsmiths, University of London United Kingdom
 94   101–125  Wake Forest University United States
 95   101–125  University of Zurich Switzerland
 96   126–150  University of Konstanz Germany
 97   151–175  University of Macau Macao
 98   NR  Beijing Normal University China
 99   100  Georgia Institute of Technology United States
 =100   NR  University of Cologne Germany
 =100   =85  University of Mannheim Germany
 101–125   101–125  University of Cape Town South Africa
 101–125   =71  University of Connecticut United States
 101–125   126–150  University of Dundee United Kingdom
 101–125   =76  University of Florida United States
 101–125   =65  Florida State University United States
 101–125   151–175  University of Göttingen Germany
 101–125   81  University of Illinois at Chicago United States
 101–125   =98  University of Miami United States
 101–125   126–150  Nanyang Technological University, Singapore Singapore
 101–125   =89  Northeastern University United States
 101–125   101–125  University of Notre Dame United States
 101–125   101–125  University of Nottingham United Kingdom
 101–125   101–125  University of Otago New Zealand
 101–125   101–125  University of Potsdam Germany
 101–125   151–175  Royal Holloway, University of London United Kingdom
 101–125   101–125  University of São Paulo Brazil
 101–125   101–125  University of St Andrews United Kingdom
 101–125   101–125  Stockholm University Sweden
 101–125   126–150  Stony Brook University United States
 101–125   =94  TU Dresden Germany
 101–125   151–175  Victoria University of Wellington New Zealand
 101–125   101–125  University of Waterloo Canada
 101–125   201–250  William & Mary United States
 101–125   80  University of York United Kingdom
 126–150   101–125  University of Alberta Canada
 126–150   126–150  University of Barcelona Spain
 126–150   =94  University of Basel Switzerland
 126–150   151–175  Boston College United States
 126–150   151–175  Dalhousie University Canada
 126–150   =62  Dartmouth College United States
 126–150   126–150  University of Freiburg Germany
 126–150   =65  University of Geneva Switzerland
 126–150   =96  University of Georgia United States
 126–150   126–150  University of Helsinki Finland
 126–150   101–125  University of Kansas United States
 126–150   93  Université Catholique de Louvain Belgium
 126–150   176–200  Macquarie University Australia
 126–150   176–200  McMaster University Canada
 126–150   126–150  Monash University Australia
 126–150   126–150  Newcastle University United Kingdom
 126–150   176–200  Nottingham Trent University United Kingdom
 126–150   101–125  Rice University United States
 126–150   151–175  Rutgers, the State University of New Jersey United States
 126–150   151–175  University of Sheffield United Kingdom
 126–150   126–150  University of Southampton United Kingdom
 126–150   126–150  Tel Aviv University Israel
 126–150   NR  Temple University United States
 126–150   126–150  University of Twente Netherlands
 126–150   176–200  University of Victoria Canada
 151–175   201–250  Aston University United Kingdom
 151–175   126–150  University of Bern Switzerland
 151–175   151–175  University of Bologna Italy
 151–175   NR  University of Bonn Germany
 151–175   126–150  University of California, Riverside United States
 151–175   251–300  University of California, Santa Cruz United States
 151–175   151–175  City, University of London United Kingdom
 151–175   201–250  University of Delaware United States
 151–175   126–150  Durham University United Kingdom
 151–175   101–125  University of Glasgow United Kingdom
 151–175   201–250  University of Graz Austria
 151–175   151–175  Higher School of Economics Russian Federation
 151–175   =98  University of Iowa United States
 151–175   176–200  Keele University United Kingdom
 151–175   79  Kyoto University Japan
 151–175   201–250  Lancaster University United Kingdom
 151–175   101–125  Lomonosov Moscow State University Russian Federation
 151–175   NR  University of Missouri-Columbia United States
 151–175   201–250  University of North Carolina at Greensboro United States
 151–175   126–150  University of Reading United Kingdom
 151–175   176–200  Ruhr University Bochum Germany
 151–175   101–125  Simon Fraser University Canada
 151–175   126–150  University of Surrey United Kingdom
 151–175   126–150  Tufts University United States
 151–175   151–175  Uppsala University Sweden
 151–175   NR  Western University Canada
 151–175   126–150  University of Würzburg Germany
 176–200   101–125  University of Aberdeen United Kingdom
 176–200   251–300  University of Adelaide Australia
 176–200   151–175  Auburn University United States
 176–200   201–250  Australian Catholic University Australia
 176–200   176–200  Bangor University United Kingdom
 176–200   151–175  University of Bergen Norway
 176–200   251–300  Case Western Reserve University United States
 176–200   151–175  Coventry University United Kingdom
 176–200   201–250  University of Cyprus Cyprus
 176–200   176–200  Florida International University United States
 176–200   201–250  University of Fribourg Switzerland
 176–200   176–200  Iowa State University United States
 176–200   151–175  University of Jyväskylä Finland
 176–200   151–175  Korea University South Korea
 176–200   201–250  La Trobe University Australia
 176–200   126–150  University of Luxembourg Luxembourg
 176–200   176–200  University of Münster Germany
 176–200   201–250  National Taiwan Normal University Taiwan
 176–200   301–400  University of Nebraska-Lincoln United States
 176–200   126–150  North Carolina State University United States
 176–200   NR  University of Paris France
 176–200   151–175  Sapienza University of Rome Italy
 176–200   151–175  University of South Florida (Tampa) United States
 176–200   NR  Tampere University Finland

آخرین مطالب

۱۳ تیر ۱۳۹۹

معرفی آزمون PTE به همراه برنامه‌ کامل مطالعاتی

۰۶ تیر ۱۳۹۹

اپلای برای دکترای مستقیم در آمریکا و کانادا؟!

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

بورسیه دکترای پردازش سیگنال و یادگیری ماشین

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

گپ تحصیلی چه تاثیری در فرایند پذیرش دارد؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مراحل آزادسازی مدرک(از طریق خرید و از طریق عدم کاریابی) اردیبهشت 99