دریافت مشاوره
بهترین دانشگاه‌ها در رشته‌‌‌ آموزش

بهترین دانشگاه‌ها در رشته‌‌‌ آموزش

بهترین دانشگاه‌ها در رشته‌‌‌های مرتبط با آموزش مطابق رتبه‌بندی تایمز 2020

بهترین دانشگاه‌ها در رشته‌‌‌های مرتبط با آموزش مطابق رتبه‌بندی تایمز 2020 مطابق جدول زیر می‌باشد

Education Rank 2020  Education Rank 2019  University Country/region
 1   1  Stanford University United States
 2   2  Harvard University United States
 3   4  University of Hong Kong Hong Kong
 4   5  University of Oxford United Kingdom
 5   3  University of California, Berkeley United States
 6   =6  University of Pennsylvania United States
 7   10  University of Cambridge United Kingdom
 8   9  University of California, Los Angeles United States
 9   =6  University of Wisconsin-Madison United States
 10   8  University of Michigan-Ann Arbor United States
 11   12  Vanderbilt University United States
 12   11  Michigan State University United States
 13   26  Peking University China
 14   13  University of Toronto Canada
 15   17  University of Washington United States
 =16   14  Columbia University United States
 =16   21  UCL United Kingdom
 18   =18  King’s College London United Kingdom
 =19   =18  University of British Columbia Canada
 =19   22  University of Texas at Austin United States
 21   30  New York University United States
 22   23  Penn State (Main campus) United States
 =23   31  Maastricht University Netherlands
 =23   15  National Taiwan Normal University Taiwan
 25   24  University of Melbourne Australia
 26   16  Johns Hopkins University United States
 27   28  University of Minnesota United States
 28   25  University of Southern California United States
 29   29  National Taiwan University of Science and Technology (Taiwan Tech) Taiwan
 30   32  Ohio State University (Main campus) United States
 31   =39  University of Illinois at Urbana-Champaign United States
 32   48  University of North Carolina at Chapel Hill United States
 33   47  Arizona State University (Tempe) United States
 34   =18  Chinese University of Hong Kong Hong Kong
 35   27  Utrecht University Netherlands
 =36   54  Boston College United States
 =36   41  University of Edinburgh United Kingdom
 38   49  University of Georgia United States
 39   46  Nanyang Technological University, Singapore Singapore
 40   =33  Indiana University United States
 41   38  University of Virginia (Main campus) United States
 42   56  University of Pittsburgh-Pittsburgh campus United States
 43   77  University of Maryland, College Park United States
 =44   NR  Beijing Normal University China
 =44   65  KU Leuven Belgium
 =46   35  University of Auckland New Zealand
 =46   =39  University of Queensland Australia
 48   53  McGill University Canada
 49   50  The University of Tokyo Japan
 50   90  Ghent University Belgium
 51   =51  University of California, San Diego United States
 52   =69  University of California, Santa Barbara United States
 53   =51  Durham University United Kingdom
 54   =36  LMU Munich Germany
 55   55  Florida State University United States
 56   =36  Lancaster University United Kingdom
 =57   101–125  Deakin University Australia
 =57   =33  University of Sydney Australia
 59   66  Korea University South Korea
 60   44  University of Helsinki Finland
 =61   =57  UNSW Sydney Australia
 =61   NR  Virginia Polytechnic Institute and State University United States
 63   62  University of Manchester United Kingdom
 64   =60  University of Nottingham United Kingdom
 65   45  University of Bristol United Kingdom
 66   78  University of Oslo Norway
 67   59  University of Hamburg Germany
 68   80  University of Iowa United States
 69   NR  Kyoto University Japan
 70   =88  National Sun Yat-Sen University Taiwan
 =71   =71  Boston University United States
 =71   =63  Brown University United States
 73   101–125  University of Leicester United Kingdom
 =74   85  University of Colorado Boulder United States
 =74   101–125  University of South Australia Australia
 76   74  University of California, Irvine United States
 =77   43  Humboldt University of Berlin Germany
 =77   =69  University of Technology Sydney Australia
 79   91  University of Leeds United Kingdom
 80   =57  Monash University Australia
 =81   87  University of Amsterdam Netherlands
 =81   126–150  University of Antwerp Belgium
 =81   73  Texas A&M University United States
 84   =92  North Carolina State University United States
 85   101–125  Aarhus University Denmark
 =86   101–125  University of Bath United Kingdom
 =86   101–125  Zhejiang University China
 =86   =92  University of Zurich Switzerland
 89   68  University of York United Kingdom
 90   =63  Seoul National University South Korea
 91   42  University of Tübingen Germany
 92   83  University of Rochester United States
 93   67  Free University of Berlin Germany
 94   101–125  Kazan Federal University Russian Federation
 =95   79  University of Southampton United Kingdom
 =95   76  Trinity College Dublin Republic of Ireland
 97   82  University of Groningen Netherlands
 =98   101–125  Curtin University Australia
 =98   =60  University of Sheffield United Kingdom
 100   101–125  East China Normal University China
 101–125   151–175  University of Adelaide Australia
 101–125   =88  University of Alberta Canada
 101–125   101–125  University of Arizona United States
 101–125   201–250  Autonomous University of Madrid Spain
 101–125   81  University of Birmingham United Kingdom
 101–125   86  University of Connecticut United States
 101–125   151–175  University of Delaware United States
 101–125   =97  Delft University of Technology Netherlands
 101–125   126–150  University of Denver United States
 101–125   151–175  Georgia State University United States
 101–125   151–175  University of Glasgow United Kingdom
 101–125   =95  University of Jyväskylä Finland
 101–125   251–300  La Trobe University Australia
 101–125   201–250  University of Macau Macao
 101–125   84  Macquarie University Australia
 101–125   126–150  University of Massachusetts United States
 101–125   101–125  National Chiao Tung University Taiwan
 101–125   =71  The Open University United Kingdom
 101–125   151–175  University of São Paulo Brazil
 101–125   151–175  Universiti Teknologi Malaysia Malaysia
 101–125   126–150  Vrije Universiteit Brussel Belgium
 101–125   99  University of Warwick United Kingdom
 101–125   75  University of Western Australia Australia
 101–125   126–150  University of Wollongong Australia
 101–125   NR  Yonsei University (Seoul campus) South Korea
 126–150   =100  Autonomous University of Barcelona Spain
 126–150   151–175  Birkbeck, University of London United Kingdom
 126–150   126–150  University of Bologna Italy
 126–150   151–175  Brunel University London United Kingdom
 126–150   151–175  University of Campinas Brazil
 126–150   101–125  Chulalongkorn University Thailand
 126–150   101–125  Concordia University Canada
 126–150   126–150  University of Cyprus Cyprus
 126–150   101–125  University of Exeter United Kingdom
 126–150   151–175  University of Florida United States
 126–150   126–150  George Washington University United States
 126–150   176–200  Grenoble Alpes University France
 126–150   101–125  University of Illinois at Chicago United States
 126–150   126–150  University of Limerick Republic of Ireland
 126–150   101–125  Université Catholique de Louvain Belgium
 126–150   176–200  Middle East Technical University Turkey
 126–150   NR  National Tsing Hua University Taiwan
 126–150   NR  University of Oregon United States
 126–150   126–150  University of Padua Italy
 126–150   101–125  Queensland University of Technology Australia
 126–150   126–150  University of Reading United Kingdom
 126–150   101–125  Sorbonne University France
 126–150   126–150  Stockholm University Sweden
 126–150   151–175  Tufts University United States
 126–150   126–150  University College Dublin Republic of Ireland
 151–175   101–125  Bielefeld University Germany
 151–175   126–150  University of Calgary Canada
 151–175   NR  California State University, Long Beach United States
 151–175   176–200  University of Canberra Australia
 151–175   201–250  University of Central Florida United States
 151–175   NR  Chung-Ang University South Korea
 151–175   151–175  City, University of London United Kingdom
 151–175   NR  University of Deusto Spain
 151–175   151–175  University of Geneva Switzerland
 151–175   201–250  George Mason University United States
 151–175   176–200  University of Lisbon Portugal
 151–175   NR  University of Liverpool United Kingdom
 151–175   251–300  Mahidol University Thailand
 151–175   =100  University of Miami United States
 151–175   NR  University of Missouri-Columbia United States
 151–175   101–125  National Autonomous University of Mexico Mexico
 151–175   151–175  University of Newcastle Australia
 151–175   201–250  University of Salamanca Spain
 151–175   176–200  State University of New York Albany United States
 151–175   176–200  Tilburg University Netherlands
 151–175   126–150  TU Dortmund University Germany
 151–175   151–175  Uppsala University Sweden
 151–175   94  Victoria University of Wellington New Zealand
 151–175   176–200  Vrije Universiteit Amsterdam Netherlands
 151–175   NR  Western University Canada
 176–200   201–250  Australian Catholic University Australia
 176–200   176–200  University of Bremen Germany
 176–200   126–150  University at Buffalo United States
 176–200   176–200  University of Chile Chile
 176–200   201–250  University of Coimbra Portugal
 176–200   151–175  Flinders University Australia
 176–200   176–200  University of Gothenburg Sweden
 176–200   176–200  University of Houston United States
 176–200   126–150  University of Kansas United States
 176–200   201–250  University of Kiel Germany
 176–200   201–250  University of Luxembourg Luxembourg
 176–200   126–150  University of Malaya Malaysia
 176–200   NR  University of Mannheim Germany
 176–200   301–400  Monterrey Institute of Technology Mexico
 176–200   126–150  Newcastle University United Kingdom
 176–200   126–150  University of Otago New Zealand
 176–200   101–125  University of Ottawa Canada
 176–200   126–150  University of Porto Portugal
 176–200   101–125  Simon Fraser University Canada
 176–200   201–250  University of South Florida (Tampa) United States
 176–200   151–175  Stellenbosch University South Africa
 176–200   201–250  University of Turku Finland
 176–200   151–175  University of Vienna Austria
 176–200   201–250  William & Mary United States
 176–200   201–250  York University Canada

آخرین مطالب

۱۳ تیر ۱۳۹۹

معرفی آزمون PTE به همراه برنامه‌ کامل مطالعاتی

۰۶ تیر ۱۳۹۹

اپلای برای دکترای مستقیم در آمریکا و کانادا؟!

۲۴ خرداد ۱۳۹۹

بورسیه دکترای پردازش سیگنال و یادگیری ماشین

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

گپ تحصیلی چه تاثیری در فرایند پذیرش دارد؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مراحل آزادسازی مدرک(از طریق خرید و از طریق عدم کاریابی) اردیبهشت 99