دریافت مشاوره
بهترین دانشگاه ها در استرالیا

بهترین دانشگاه ها در استرالیا

بهترین دانشگاه ها در استرالیا مطابق رتبه بندی QS برای سال 2020

بهترین دانشگاه ها در استرالیا مطابق رتبه بندی QS برای سال 2020 به شرح زیر می‌باشند:

Aus Rank

 

Global Rank

 

University

 

1

 

=29

 

Australian National University (ANU)

 

2

 

38

 

University of Melbourne

 

3

 

42

 

4

 

43

 

5

 

47

 

6

 

=58

 

7

 

86

 

8

 

106

 

9

 

=140

 

10

 

=207

 

آخرین مطالب

۲۴ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در اتریش سپتامبر 2020

۲۱ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم درسوئیس سپتامبر 2020

۱۹ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم درسوئد سپتامبر 2020

۱۸ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در نروژ سپتامبر 2020

۱۵ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در ایتالیا سپتامبر 2020