دریافت مشاوره
بهترین دانشگاه ها در استرالیا

بهترین دانشگاه ها در استرالیا

بهترین دانشگاه ها در استرالیا مطابق رتبه بندی QS برای سال 2020

بهترین دانشگاه ها در استرالیا مطابق رتبه بندی QS برای سال 2020 به شرح زیر می‌باشند:

Aus Rank

 

Global Rank

 

University

 

1

 

=29

 

Australian National University (ANU)

 

2

 

38

 

University of Melbourne

 

3

 

42

 

4

 

43

 

5

 

47

 

6

 

=58

 

7

 

86

 

8

 

106

 

9

 

=140

 

10

 

=207