دریافت مشاوره
بهترین دانشگاه‌های مکزیک

بهترین دانشگاه‌های مکزیک

بهترین دانشگاه‌های مکزیک مطابق رتبه‌بندی تایمز 2020

بهترین دانشگاه‌های مکزیک مطابق رتبه‌بندی تایمز 2020 مطابق جدول زیر می باشد:

Mexico Rank 2020  World University Rank 2020  University name  City 
=1   601–800  Metropolitan Autonomous University  Mexico City 
=1   601–800  Monterrey Institute of Technology  Monterrey 
=1   601–800  National Autonomous University of Mexico  Mexico City 
=4   1001+  Autonomous University of Baja California  Mexicali 
=4   1001+  Autonomous University of Hidalgo State (UAEH)  Pachuca 
 =4   1001+  Autonomous University of Nuevo León San Nicolás de los Garza
 =4   1001+  Autonomous University of Puebla  Puebla 
 =4   1001+  Autonomous University of Querétaro  Querétaro 
 =4   1001+  Autonomous University of San Luis Potosi  San Luis Potosi 
 =4   1001+  Autonomous University of Sinaloa  Sinaloa 
 =4   1001+  Autonomous University of the State of Mexico  Toluca 
 =4   1001+  Autonomous University of Yucatán Mérida
 =4   1001+  University of Guadalajara  Gudalajara 
 =4   1001+  University of Guanajuato  Gunajuato 
 =4   1001+  Michoacán University of San Nicolás of Hidalgo  Michoacán 
 =4   1001+  National Polytechnic University (IPN)  Mexico City 
 =4   1001+  University of Sonora  Sonora