دریافت مشاوره
بهترین دانشگاه های سوئیس در سال 2020

بهترین دانشگاه های سوئیس در سال 2020

بهترین دانشگاه های سوئیس در سال 2020

Switzerland Rank 2020  World University Rank 2020  University City
 =13  ETH Zurich Zurich
 =38  École Polytechnique Fédérale de Lausanne Lausanne
 90  University of Zurich Zurich
 =94  University of Basel Basel
 =113  University of Bern Bern
 =144  University of Geneva Geneva
 =198  University of Lausanne Lausanne
=8   301–350  University of Fribourg Fribourg
=8   301–350  Università della Svizzera Italiana Lugano
10   401–500  University of St Gallen St. Gallen
11   501–600  University of Neuchâtel Neuchâtel

آخرین مطالب

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

گپ تحصیلی چه تاثیری در فرایند پذیرش دارد؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مراحل آزادسازی مدرک(از طریق خرید و از طریق عدم کاریابی) اردیبهشت 99

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش اخذ شده در مقطع کارشناسی ارشد«مهندسی مکانیک»

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع دکترا مهندسی برق و کامپیوتر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری