دریافت مشاوره
بهترین دانشگاه‌های دانمارک

بهترین دانشگاه‌های دانمارک

بهترین دانشگاه ها در دانمارک مطابق رتبه بندی تایمز 2020

فهرست بهترین دانشگاه ها درکشور دانمارک در سال 2020 مطابق جدول زیر می باشد. 

Denmark Rank 2020 World University Rank 2020 University City
1 101 University of Copenhagen Copenhagen
2 115  Aarhus University Aarhus
3 =184  Technical University of Denmark Lyngby
=4 201 - 250 Aalborg University Aalborg
=4 201–250  Copenhagen Business School Copenhagen
6 251–300  University of Southern Denmark Odense
7 601–800  Roskilde University Roskilde

 

آخرین مطالب

۲۴ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در اتریش سپتامبر 2020

۲۱ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم درسوئیس سپتامبر 2020

۱۹ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم درسوئد سپتامبر 2020

۱۸ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در نروژ سپتامبر 2020

۱۵ دی ۱۳۹۸

دانشگاه‌های موردتایید وزارت‌علوم در ایتالیا سپتامبر 2020