دریافت مشاوره
برنامه‌های تحصیلی دانشگاه فیلیپس ماربورگ

برنامه‌های تحصیلی دانشگاه فیلیپس ماربورگ

برنامه‌های تحصیلی دانشگاه فیلیپس ماربورگ

حقوق تجارت و علوم اجتماعی

زبان,فرهنگ,علوم انسانی,تاریخ و هنر

برنامه تحصیلی زبان تحصیل
Arabic Literature and Culture (MA (German (level DSH-II
(Fine Arts - Artistic Concepts (MA (German (level DSH-I
(German as a Foreign Language (MA (German (level DSH-III
(German literature (MA (German (level DSH-II
(European Ethnology / Cultural Studies (MA (German (level DSH-II
(European Economic and Social History (MA (German (level DSH-II
(Geoarchaeology (M.Sc (German (level DSH-II
(History (MA (German (level DSH-II
(History of International Politics (MA (German (level DSH-II
(Historical-Comparative Linguistics (MA (German (level DSH-II
(Indology (MA (German (level DSH-II
(Iranian Studies (MA (German (level DSH-II
(Islamic Studies (MA (German (level DSH-II
(Celtology (MA (German (level DSH-II
(Classical Archeology (MA (German (level DSH-II
(Classical Philology (MA (German (level DSH-II
(Clinical Linguistics (MA (German (level DSH-III
(Cultural and Social Anthropology (MA (German (level DSH-II
(Art History (MA (German (level DSH-II
(Linguistics: Cognition and Communication (MA (German (level DSH-II
(Literary mediation in the media (MA (German (level DSH-II
(Media and Cultural Practice: History, Aesthetics, Theory (MA (German (level DSH-II
(Musicology. History and Mediation (MA (German (level DSH-II
(Middle Eastern Studies (MA
One-year Masters Degree
(German (level DSH-II
(North American Studies (MA
English Language Programs
(English (level C1
(Philosophy (MA (German (level DSH-II
(Prehistoric Archeology (MA (German (level DSH-II
(Religious Studies (MA (German (level DSH-II
(Romance Languages and Cultures (MA (German (level DSH-II
(Speech Science (Speech Science / Phonetics) (MA (German (level DSH-III
(Linguistics and Cultural Studies of the Near East (MA (German (level DSH-IIش

آخرین مطالب

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

گپ تحصیلی چه تاثیری در فرایند پذیرش دارد؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مراحل آزادسازی مدرک(از طریق خرید و از طریق عدم کاریابی) اردیبهشت 99

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش اخذ شده در مقطع کارشناسی ارشد«مهندسی مکانیک»

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع دکترا مهندسی برق و کامپیوتر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری