دریافت مشاوره
برنامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه رایرسون کانادا

برنامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه رایرسون کانادا

برنامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه رایرسون کانادا

دانشکده هنر

Criminology and Social Justice (MA)

Economics (MA, PhD)

International Economics and Finance (MA)

Economics (PhD)

Literatures of Modernity (MA)

Philosophy (MA)

Policy Studies (PhD)

Psychology (MA, PhD)

Public Policy and Administration (MA)

Spatial Analysis (MSA)

دانشکده طراحی و ارتباطات

Digital Media (MDM)

Documentary Media (MFA)

Fashion (MA)

Film + Photography Preservation and Collections Management (MA)

Journalism (MJ)

Media and Design Innovation (PhD)

Media Production (MA)

Professional Communication (MPC)

دانشکده علوم اجتماعی

Child and Youth Care (MA)

Dietetics (PMDip), opens in new window

Early Childhood Studies (MA)

Nursing (MN)

Nutrition Communication (MHSc)

Social Work (MSW)

Urban Development (MPl)

Urban Health (PhD)

دانشکده مهندسی

Aerospace Design Management (PMDip), opens in new window

Aerospace Engineering (MASc, MEng, PhD)

Architecture (MArch)

Biomedical Engineering (MASc, MEng, PhD)

Building Science (MASc, MBSc, PhD)

Chemical Engineering (MASc, MEng, PhD)

Civil Engineering (MASc, MEng, PhD)

Computer Networks (MASc, MEng)

Electrical and Computer Engineering (MASc, MEng, PhD)

Energy and Innovation (PMDip)

Master of Engineering Innovation and Entrepreneurship (MEIE)

Mechanical and Industrial Engineering (MASc, MEng, PhD)

دانشکده علوم

Biomedical Physics (MSc, PhD) - see Physics (MSc, PhD)

Computer Science (MSc, PhD)

Mathematics (MSc, PhD)

Applied Mathematics (MSc)

Mathematical Modelling and Methods (PhD)

Molecular Science (MSc, PhD)

دانشکده مدیریت

Accounting (PMDip), opens in new window

Master of Business Administration (MBA)

Master of Health Administration (Community Care) (MHA(CC))

Master of Science in Management (MScM)

Management (PhD)

برنامه های بین رشته ای

Communication and Culture (MA, PhD) - joint program with York University

Data Science and Analytics (MSc)

Environmental Applied Science and Management (MASc, PhD)

Immigration and Settlement Studies (MA)

دانشکده حقوق

Law (JD) (administered by Faculty of Law)

 

آخرین مطالب

۰۶ خرداد ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «بیوتکنولوژی»

۰۲ خرداد ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «فیلم و تئاتر»

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش همراه با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مطالعات جنسیت» و «روانشناسی بالینی»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «جغرافیا» و «محیط زیست و انسان شناسی»