دریافت مشاوره
برنامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تگزاس دالاس

برنامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تگزاس دالاس

برنامه های تحصیلات تکمیلی دانشگاه تگزاس دالاس

 

دانشکده هنر و علوم انسانی

Art History

MA

 

History

MA

 

History of Ideas

MA

PhD

Humanities

MA

PhD

Latin American Studies

MA

 

Literature

MA

PhD

Visual and Performing Arts

MA

PhD

 

دانشکده هنر و تکنولوژی

Arts, Technology, and Emerging Communication

MA MFA

PhD

 

دانشکده علوم رفتاری و مغز

Applied Cognition and Neuroscience

MS

 

Audiology

 

AuD

Cognition and Neuroscience

 

PhD

Human Development and Early Childhood Disorders

MS

 

Psychology

MS

PhD

Speech-Language and Hearing Sciences

 

PhD

Speech-Language Pathology

MS

 

 

دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر

Biomedical Engineering

MS

PhD

Computer Engineering

MS

PhD

Computer Science

MS

PhD

Electrical Engineering

MS

PhD

Materials Science and Engineering

MS

PhD

Mechanical Engineering

MS

PhD

Software Engineering

MS

PhD

Telecommunications Engineering

MS

PhD

Cyber Security, Technology and Policy

MS

 

Systems Engineering and Management

MS

 

 

دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی

Applied Sociology

MS

 

Criminology

MS

PhD

Economics

MS

PhD

Geospatial Information Sciences

MS

PhD

International Political Economy

MS

 

Political Science

MA

PhD

Public Affairs

MPA

PhD

Public Policy

MPP

 

Public Policy and Political Economy

 

PhD

Social Data Analytics and Research

MS

 

Cyber Security, Technology and Policy

MS

 

 

دانشکده مطالعات بین رشته ای

Interdisciplinary Studies

MA

 

 

دانشکده مدیریت

Accounting

MS

 

Business Analytics

MS

 

Energy Management

MS

 

Finance

MS

 

Financial Technology and Analytics

MS

 

Healthcare Leadership and Management

MS

 

Information Technology and Management

MS

 

Innovation and Entrepreneurship

MS

 

International Management Studies

MS

PhD

Leadership and Organizational Development

MS

 

Management Science

MS

PhD

Marketing

MS

 

Master of Business Administration

MBA

 

Supply Chain Management

MS

 

Systems Engineering and Management

MS

 

 

دانشکده علوم طبیعی و ریاضیات

Actuarial Science

MS

 

Bioinformatics and Computational Biology

MS

 

Biotechnology

MS

 

Chemistry

MS

PhD

Geosciences

MS

PhD

Mathematics

MS

PhD

Mathematics Education

MAT

 

Molecular and Cell Biology

MS

PhD

Physics

MS

PhD

Science Education

MAT

 

Statistics

MS

PhD

 

 

آخرین مطالب

۰۶ خرداد ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «بیوتکنولوژی»

۰۲ خرداد ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «فیلم و تئاتر»

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش همراه با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مطالعات جنسیت» و «روانشناسی بالینی»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «جغرافیا» و «محیط زیست و انسان شناسی»