دریافت مشاوره
ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Writing»

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Writing»

 • کارشناسی Theatre Directing از دانشگاه آزاد واحد تهران مرکزی معدل: 18.62/20
 • TOEFL iBT: 104 (Reading:28, Listening: 26, Speaking: 28, Writing: 22)
 • IELTS: 8 (Reading:8.5, Listening: 9, Speaking: 8, Writing: 7)
 • مقاله: پنج نمایش نامه

 

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Writing» از Southern Illinois University Carbondale در آمریکا برای پاییز 2024

 • مقدار Stipend دریافتی متقاضی: 13,959$ سالیانه
 • مقدار Tuition Waiver دریافتی متقاضی: 31,050$ سالیانه
 • مقدار Student fee دریافتی متقاضی: 4,200$ سالیانه 
 • مجموع فاند دریافتی متقاضی: 49,209$

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Creative Writing» از University of Alaska Fairbanks در آمریکا برای پاییز 2024

 • مقدار Stipend دریافتی متقاضی: 15,120$ سالیانه 
 • مقدار Tuition Waiver دریافتی متقاضی: 25,703$ سالیانه 
 • پرداخت هزینه بیمه سلامت توسط دانشگاه
 • متقاضی برای دریافت این افر در لیست انتظار است

 

ادمیــشن با فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Writing» از Columbia University School of the Arts در آمریکا برای پاییز 2024

 • مقدار اسکالرشیپ دریافتی متقاضی: 30,000$ سالیانه

ادمیــشن با فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Creative Writing» از University of Missouri-Kansas City در آمریکا برای پاییز 2024

 • مقدار اسکالرشیپ دریافتی متقاضی: 8,000$ سالینه

ادمیــشن اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Creative Writing» از San Francisco State University در آمریکا برای پاییز 2024

آخرین مطالب

۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «کارشناسی ارشد» در رشته «Writing»

۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Chemical Engineering»

۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیــشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته «Biomedical Engineering»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته ی «Mechanical and Aerospace Engineering»

۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۳

ادمیـشن فول فاند اخذ شده توسط تیم ایزی اپلای در مقطع «دکتری» در رشته ی «Electrical Engineering»