دریافت مشاوره
اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

 • خلاصه ای از رزومه متقاضی:
 • کارشناسی فیزیک پلاسما دانشگاه علوم تحقیقات معدل: ۱۶.۹۲

 • کارشناسی ارشد مهندسی پلاسما دانشگاه شهید بهشتی معدل: ۱۶.۲۶    

 • نمره زبان: TOEFL: Overall: 100 (Speaking ۲۶, Reading ۲۷, Listening ۲۵, Writing ۲۲)
 • نمره جی ار ای: (Quantitative: ۱۵۷, Verbal: ۱۴۷, Analytical Writing:  ۴)
 • مقاله: ۱ مقاله کنفرانسی

 • اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «فیزیک» از دانشگاه «Alabama» در آمریکا برای ترم پاییز 2021  
 • مقدار فاند دریافتی برای تامین هزینه های زندگی و پرداخت شهریه : 42,828 دلار در سال

 • اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «فیزیک» از دانشگاه «Maine» در آمریکا برای ترم پاییز 2021  
 • قدار فاند دریافتی برای پرداخت شهریه : 30,000 دلار در سال

 • مقدار فاند دریافتی برای تامین هزینه های زندگی : 20,000 درار در سال

 • مجموع فاند: 50,000دلار در سال

 • اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «فیزیک» از دانشگاه «Delaware» در آمریکا برای ترم پاییز 2021
 • مقدار فاند دریافتی برای پرداخت شهریه : دلار 20,000 در سال

 • مقدار فاند دریافتی برای تامین هزینه های زندگی : 28,250 درار در سال

 • مجموع فاند: 48,250 دلار در سال

 •  اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «فیزیک» از دانشگاه «Memphis» در آمریکا برای ترم پاییز 2021  
 • قدار فاند دریافتی برای پرداخت شهریه : دلار 14,000 در سال

 • مقدار فاند دریافتی برای تامین هزینه های زندگی : 16,000 درار در سال

 • مجموع فاند: 30000 دلار در سال

 

 

آخرین مطالب

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش همراه با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مطالعات جنسیت» و «روانشناسی بالینی»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «جغرافیا» و «محیط زیست و انسان شناسی»

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «معماری» و «معماری منظر»

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران»