دریافت مشاوره
اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<مهندسی عمران>>

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<مهندسی عمران>>

خلاصه ای از رزومه متقاضی:

  • کارشناسی مهندسی عمران از دانشگاه خوارزمی با معدل : 15
  • نمره زبان: تافل  26 (Overall:95, Listening:26, Writing:21, Speaking:25, Reading:23)
  • نمره جی آر ای: Quant: 164, Verbal: 148, Writing: 3 ,Overall: 312
  • مقاله: ندارد

  

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه «California State University, Fresno» در آمریکا برای ترم پاییز 2021

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه «California State Polytechnic University, Pomona» در آمریکا برای ترم پاییز 2021

آخرین مطالب

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» و <<مهندسی شیمی>>

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک>>

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی شیمی>>