دریافت مشاوره
اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

خلاصه ای از رزومه متقاضی:

  • کارشناسی زیست سلولی مولکولی از دانشگاه دامغان معدل: ۱۵.۶۴
  • کارشناسی ارشد میکروبیولوژی از دانشگاه شاهد معدل: ۱۵.۹۲
  • نمره زبان : تافل : ۹۰
  • نمره جی آر ای:  ندارد
  • مقاله: دو مقاله

 

 

  •  اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «زیست مولکولی و ژنتیک» از  

    «Pavia» در ایتالیا برای ترم پاییز 2021

 

  • اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «بیوتکنولوژی» از  

«Tor Vergata» در ایتالیا برای ترم پاییز 2021

آخرین مطالب

۰۶ خرداد ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «بیوتکنولوژی»

۰۲ خرداد ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «فیلم و تئاتر»

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش همراه با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مطالعات جنسیت» و «روانشناسی بالینی»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «جغرافیا» و «محیط زیست و انسان شناسی»