دریافت مشاوره
اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<روانشناسی>>

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<روانشناسی>>

  • کارشناسی روانشناسی از دانشگاه زنجان با معدل : 18.49

  • نمره زبان: آیلتس 7( Listening:7.5 , Writing:6.0 , Speaking:6.5 , Reading:8)
  • نمره جی آر ای: 288 (Quantitative: 149 ,Verbal:139 ,Analytical Writing: 3)
  • مقاله:  1 مقاله در حال آماده سازی 

  اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد «روانشناسی» از دانشگاه «Missouri-St. Louis» آمریکا پاییز 2021

مقدار فاند دریافتی : اسکالرشیپ 6,000 دلار در سال برای تامین بخشی از هزینه های تحصیل و زندگی

آخرین مطالب

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» و <<مهندسی شیمی>>

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک>>

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی شیمی>>