دریافت مشاوره
اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی عمران>>

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی عمران>>

خلاصه ای از رزومه متقاضی:

  • کارشناسی عمران از دانشگاه آزاد پرند با معدل: 17.15 
  • کارشناسی ارشد عمران سازه از دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات با معدل : 16.45
  • نمره زبان تافل ۱۰۰ (Listening: 26, Reading: 27, Speaking: 23, Writing: 24)
  • نمره جی آر ای:  ۳۰۹  (Quantitative:163, Verbal:146, Analytical Writing: 3.5)
  • مقاله: ندارد   
  •  اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» از دانشگاه «Wisconsin-Milwaukee» در آمریکا برای ترم پاییز 2021
  • پس از مکاتبه با یکی از اساتید دپارتمان، 33درصد از فاند RA ایشان برای تامین بخشی از هزینه ها به متقاضی تعلق گرفت.

     

  • اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه «Louisiana State» در آمریکا برای ترم پاییز 2021         
  • اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» از دانشگاه «Marquette» در آمریکا برای ترم پاییز 2021         
  •  اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهدسی عمران» از دانشگاه «Nevada, Reno» در آمریکا برای ترم پاییز 2021  

آخرین مطالب

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» و <<مهندسی شیمی>>

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک>>

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی شیمی>>