دریافت مشاوره
اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی شیمی>>

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی شیمی>>

خلاصه ای از رزومه متقاضی:

  • کارشناسی مهندسی شیمی از دانشگاه آزاد تهران جنوب معدل 15.05
  • کارشناسی ارشد  مهندسی شیمی از دانشگاه صنعتی اصفهان  معدل: 15
  • نمره زبان : تافل : 92 
  • نمره جی آر ای:  ندارد
  • مقاله: یک مقاله

  •  اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی شیمی» از  

«Florida Institute of Technology» در آمریکا برای ترم پاییز 2021

آخرین مطالب

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش همراه با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مطالعات جنسیت» و «روانشناسی بالینی»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «جغرافیا» و «محیط زیست و انسان شناسی»

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «معماری» و «معماری منظر»

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران»