دریافت مشاوره
۲۷ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» و <<مهندسی شیمی>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» از دانشگاه «Rhode Island» و <<مهندسی شیمی>> از دانشگاه «Illinois Institute of Technology»

بیشتر بخوانید...
۲۷ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> از دانشگاه «Pavia» و <<بیوتکنولوژی>> از دانشگاه «Tor Vergata»

بیشتر بخوانید...
۲۴ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «فیزیک» از دانشگاه «Alabama» و «Maine» و «Delaware» و «Memphis»

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» و <<مهندسی شیمی>>

۲۷ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

۲۴ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

۲۱ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک>>

۲۰ فروردین ۱۴۰۰

اخذ پذیرش در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی شیمی>>