دریافت مشاوره
۲۸ اردیبهشت

نمونه پذیرش اخذ شده در مقطع کارشناسی ارشد«مهندسی مکانیک»

اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی مکانیک» از دانشگاه«Maine»،دانشگاه « Concordia»،دانشگاه « Ottawa»،دانشگاه « Western Ontario»،دانشگاه « Denver» و دانشگاه « Miami»

بیشتر بخوانید...
۲۸ اردیبهشت

نمونه پذیرش در مقطع دکترا مهندسی برق و کامپیوتر

اخذ پذیرش در مقطع دکترا در رشته مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه « Tulsa» در ایالت اوکلاهاما آمریکا

بیشتر بخوانید...
۲۷ اردیبهشت

نمونه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری

اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه های « Tennessee Knoxville» ا، « Ohio State» ا، « Arizona» ،ا « Iowa State» ،ا « Colorado Denver» و « Kent State» آمریکا

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

گپ تحصیلی چه تاثیری در فرایند پذیرش دارد؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مراحل آزادسازی مدرک(از طریق خرید و از طریق عدم کاریابی) اردیبهشت 99

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش اخذ شده در مقطع کارشناسی ارشد«مهندسی مکانیک»

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع دکترا مهندسی برق و کامپیوتر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری