دریافت مشاوره
۲۲ اردیبهشت

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر» از دانشگاه «Oklahoma» و دانشگاه «North Carolina at Charlotte»

بیشتر بخوانید...
۱۵ اردیبهشت

اخذ پذیرش همراه با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مطالعات جنسیت» و «روانشناسی بالینی»

اخذ پذیرش همراه با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مطالعات جنسیت» از دانشگاه «Northern British Columbia» و پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «روانشناسی بالینی» از دانشگاه «Sapienza»

بیشتر بخوانید...
۱۵ اردیبهشت

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «جغرافیا» و «محیط زیست و انسان شناسی»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «جغرافیا» از دانشگاه «Delaware» و پذیرش فول فاند در مقطع دکتری در رشته «محیط زیست و انسان شناسی» از دانشگاه «Maine»

بیشتر بخوانید...
۱۱ اردیبهشت

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «معماری» و «معماری منظر»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «معماری» از دانشگاه «Nevada Las Vegas» و پذیرش از دانشگاه «Arizona» و پذیرش با فاند از دانشگاه «Rochester Institute of Technology»

بیشتر بخوانید...
۱۱ اردیبهشت

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران»

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران» از دانشگاه «Nebraska» و دانشگاه «Lakehead»

بیشتر بخوانید...
۰۳ اردیبهشت

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک و مکاترونیک>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «مهندسی مکانیک و مکاترونیک» از دانشگاه «Waterloo»

بیشتر بخوانید...
۲۷ فروردین

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» و <<مهندسی شیمی>>

اخذ پذیرش توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری و کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی عمران و محیط زیست» از دانشگاه «Rhode Island» و <<مهندسی شیمی>> از دانشگاه «Illinois Institute of Technology»

بیشتر بخوانید...
۲۷ فروردین

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> و <<بیوتکنولوژی>>

اخذ پذیرش در مقطع <<کارشناسی ارشد>> رشته <<زیست مولکولی و ژنتیک>> از دانشگاه «Pavia» و <<بیوتکنولوژی>> از دانشگاه «Tor Vergata»

بیشتر بخوانید...
۲۴ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<فیزیک>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «فیزیک» از دانشگاه «Alabama» و «Maine» و «Delaware» و «Memphis»

بیشتر بخوانید...
۲۱ فروردین

اخذ پذیرش فول فاند در مقطع <<دکتری>> رشته <<مهندسی مکانیک>>

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع «دکتری» در رشته «مهندسی مکانیک» از دانشگاه «Michigan-Dearborn» و «پلی تکنیک تورین» و «پلی تکنیک میلان» و << Medical College of Wisconsin>>

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۲۲ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «علوم کامپیوتر»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش همراه با فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مطالعات جنسیت» و «روانشناسی بالینی»

۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «جغرافیا» و «محیط زیست و انسان شناسی»

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «معماری» و «معماری منظر»

۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۰

اخذ پذیرش فول فاند توسط تیم «ایزی اپلای» در مقطع دکتری در رشته «مهندسی عمران»