دریافت مشاوره
۲۸ اردیبهشت

نمونه پذیرش اخذ شده در مقطع کارشناسی ارشد«مهندسی مکانیک»

اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد در رشته «مهندسی مکانیک» از دانشگاه«Maine»،دانشگاه « Concordia»،دانشگاه « Ottawa»،دانشگاه « Western Ontario»،دانشگاه « Denver» و دانشگاه « Miami»

بیشتر بخوانید...
۲۸ اردیبهشت

نمونه پذیرش در مقطع دکترا مهندسی برق و کامپیوتر

اخذ پذیرش در مقطع دکترا در رشته مهندسی برق و کامپیوتر از دانشگاه « Tulsa» در ایالت اوکلاهاما آمریکا

بیشتر بخوانید...
۲۷ اردیبهشت

نمونه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری

اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری از دانشگاه های « Tennessee Knoxville» ا، « Ohio State» ا، « Arizona» ،ا « Iowa State» ،ا « Colorado Denver» و « Kent State» آمریکا

بیشتر بخوانید...
۲۵ اردیبهشت

نمونه ای از پذیرش اخذ شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا«مهندسی مکانیک»

اخذ پذیرش در رشته مهندسی مکانیک در مقطع دکترا از دانشگاه‌های «Michigan-dearborn» و «Maine» آمریکا و کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک از دانشگاه های «Concordia»و «Western Ontario» کانادا

بیشتر بخوانید...
۲۲ اردیبهشت

نمونه پذیرش اخذ شده در مقاطع کارشناسی ارشد و دکترا«مهندسی برق و کامپیوتر»

اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا «مهندسی برق و کامپیوتر» از دانشگاه «Penn State» آمریکا،دانشگاه «Siena» ایتالیا ،دانشگاه «Drexel» آمریکا،دانشگاه «بولونیا» ایتالیا،دانشگاه «South Dakota» آمریکا

بیشتر بخوانید...
۱۹ اردیبهشت

نمونه ای از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد «مهندسی برق و مخابرات»

اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد «مهندسی برق و مخابرات» از دانشگاه «Bologna» ایتالیا

بیشتر بخوانید...
۱۸ اردیبهشت

نمونه ای از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد «معماری»

اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد «معماری» از دانشگاه «Buffalo» آمریکا ،«Manitoba» کانادا، دانشگاه «VUB» بلژیک و دانشگاه «Southern Illinois» آمریکا

بیشتر بخوانید...
۱۸ اردیبهشت

نمونه ای از پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک»

اخذ پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد «مهندسی مکانیک»» از دانشگاه «Delaware» آمریکا،دانشگاه «polytechnic Milan» ایتالیا، دانشگاه «Concordia» کانادا و دانشگاه «Michigan Tech» آمریکا

بیشتر بخوانید...

آخرین مطالب

۱۳ خرداد ۱۳۹۹

گپ تحصیلی چه تاثیری در فرایند پذیرش دارد؟

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹

مراحل آزادسازی مدرک(از طریق خرید و از طریق عدم کاریابی) اردیبهشت 99

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش اخذ شده در مقطع کارشناسی ارشد«مهندسی مکانیک»

۲۸ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع دکترا مهندسی برق و کامپیوتر

۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۹

نمونه پذیرش در مقطع کارشناسی ارشد معماری